Finnmarksløpet

Webshop

Sykepleier følger kjørerne

Skrevet av: Marie Samuelsen
Foto: Stig-Martin Arctander
Dato: 05.03.2008 18:52

Anette Sievers og Pernille Volle følger Finnmarksløpet som sykepleiere. De kan nås på telefon hele døgnet, og kan tilby hjelp på mange områder.

En av de tingene som er nytt i år, er at det er to sykepleiere som blir å følge løpet. En av dem er Anette Sievers som daglig jobber på legevakta i Alta. Hun og hennes kollega Pernille Volle kan stille opp på de fleste områder hvis dette skulle være nødvendig. Vurdering av tilstanden til skadet kjører; kan noe gjøres på stedet, eller må det sendes videre. Mindre skader som behøver sårbehandling, væskebehandling, diarè osv. Hun kjører bil med nødvendig utstyr, og den er fulllprofilert med Finnmarksløpets øyne, i tillegg til at den er merket med ordet nurse(som da er engelsk for sykepleier) flere steder. Det er veldig viktig at kjørerne er klare over at dette er et tilbud som eksisterer.

Anette Sievers og Pernille Volle kan nås på telefon 24 timer i døgnet:

Anette Sievers +47 91 69 58 68
Pernille Volle +47 93 66 51 90

Partnere