Finnmarksløpet

Webshop

Nytt om veterinærtjenesten

Skrevet av: Stig-Martin Arctander
Foto: Stig-Martin Arctander
Dato: 05.03.2008 18:44

I år er det hele ti veterinærer som skal følge med hundene under Finnmarksløpet. På torsdag og fredag blir det mulig for alle kjørerne å få sjekket hundene sine av veterinærer ved Strand Camping.

Sjefsveterinær Charlotte Leschbrandt og de andre veterinærene ønsker å gi kjørerne muligheten for å få hundene sjekket før løpet starter. Dette er en frivillig ordning som veterinærene håper vil føre til et tett og godt samarbeid med kjørerne. Alle kjørere er velkommen med hundene til Strand Camping torsdag og fredag mellom klokken 09.00 og 15.00.

Veterinærtjenesten har hatt en gradvis økning gjennom årene. Nå er det altså ti mot seks i 2007. Charlotte er veldig godt fornøyd med denne utviklingen og er tydelig stolt av veterinærene hun har med seg.

Nytt av året er også en veterinær instruks. Dette er Charlotte glad for å ha på plass. Det har vært et savn tidligere år.

Instruks for løpsveterinærer
Løpsveterinærene skal så langt mulig:

• undersøke hunder på sjekkpunktene, og ut i fra dette veilede hundekjørerne og bidra til at hundene ivaretas på en best mulig måte gjennom hele løpet
• initiere behandling av skader og sykdom som oppstår på hunder i løpet
• assistere i videresending av hunder som må behandles på klinikk
• føre journal over alle hundene i løpet
• føre journal over all utlevering av medisiner

Alle forhold som er nevnt i dette avsnittet vil avhenge av praktiske forhold og kapasitet for gjennomføring.

Det er til enhver tid kjørernes ansvar å vurdere sitt eget spann og å ivareta hundene på en forsvarlig måte gjennom hele løpet. Veterinærteamets ansvar under løpet er begrenset til å gi råd og veiledning, på eget initiativ og på oppfordring.

Veterinærene kan om nødvendig diskvalifisere hunder fra videre deltagelse i løpet.

Partnere