Finnmarksløpet

Webshop

Fersk løyperapport fra Tana

Skrevet av: Tom Hardy
Foto: Tom Hardy
Dato: 29.02.2008 08:59

- Godt med sne og ingen overvann, forteller Stein A. Hansen, som har  vært med på å merke strekninga siden Finnmarksløpet for første gang tok turen til hele Øst-Finnmark.

Stein A. Hansen melder om fine forhold over fjellet til Skiippagurra.

Værhardt
Traseen mellom Gaissane og Beaskajavri er av de mest værharde strekningene i hele Finnmarksløpet. Der har man satt ned stikker med en avstand på 40-50 meter. Skulle det være dårlig vær under selve løpet vil forpatruljen også ha med seg ekstra stikker for om nødvendig å gjøre løypa ennå tryggere for kjørerne.

Møter man den «hvite veggen» underveis ser man  ikke mange meter foran seg. Blåser det i tillegg ned stikker kan det være vanskelig å finne  holdepunkter underveis. Forpatruljen er imildertid på vakt og røyser disse opp igjen.

Partnere