Finnmarksløpet

Webshop

Fredskorpset møter Finnmarksløpet

Skrevet av: Liz Palm
Dato: 28.02.2008 13:40

For første gang er Fredskorpset med som samarbeidspartner på Finnmarksløpet. Fredskorpset er medarrangør for kulturprogrammet i Tana vintermarked, som foregår fra 1.-14. mars.

Blant arrangementene er en internasjonal festforestillingen i Tana 9. mars, der hundespannene kommer innom. Forestillingen vil foregå på en snøscene utenfor Hotel Tana, og de tre første hundespannene i åpen klasse som ankommer vil komme direkte til scenen.

Erling Borgen og Oddbjørn Gundersen vil være konferansierer og guide publikum gjennom en variert og innholdsrik kveld med musikk og dans, alvor og lek. Fredskorpset er en av flere som arbeider med å formidle Tusenårsmålene til den norske befolkningen. De åtte målene vil bli bygget inn i isblokker på utescenen.

Der mennesker møtes
Festforestillingen i Tana er en del av arrangementet ”Der mennesker møtes”, som arrangeres av Fredskorpset i samarbeid med Tana kommune. Målet er å løfte fram det internasjonale engasjementet i lokalsamfunnet, og å skape nye møteplasser og nettverk for de ulike miljøene som er engasjert i nord-sør tema.

Blant andre arrangementer Fredskorpset er involvert i, er fremtidsverksted og foredrag med Erling Borgen. Fremtidsverkstedet inviterer deltakere til å diskutere ”Hva kan gjøre Tana til en enda bedre internasjonal kommune” og komme med nye utfordringer til kommuneledelsen.

Journalist, filmskaper og forfatter Erling Borgen vil med sitt foredrag sette spørsmålstegn ved Norge som uskyldig fredsnasjon og vise utdrag fra dokumentarserien ”Det uskyldige Norge”. Foredraget vil også bli holdt i Alta.

Fredskorpset
Fredskorpset er en statlig etat tilknyttet Utenriksdepartementet som arbeider med gjensidig utveksling av arbeidskraft mellom Norge og land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Utvekslingen skjer innenfor rammen av forpliktende samarbeid mellom bedrifter og organisasjoner. Utenlandsoppholdet varer omtrent et år.

Partnere