Finnmarksløpet

Webshop

14 tonn halm

Skrevet av: Hans Petter Dalby
Dato: 25.02.2008 15:42

Yrkessjåførlinja ved Alta Videregående skole har som en del av opplæringen å kjøre ut halm for Finnmarksløpet. Ca. 130 kubikk med en vekt på nesten 14 tonn skal ut til de ulike sjekkpunktene.

Ole-Johann Hætta, seksjonsleder for yrkessjåførlinja ved Alta Videregående skole sier til Finnmarksløpet at dette samarbeidet er en flott mulighet å kombinere lasting/lossing med langkjøring i opplæringen. - Ved siden av at det inngår i undervisningen, er det også fint for oss å kunne gjøre Finnmarksløpet denne tjenesten, sier Hætta. Samarbeidet med yrkessjåførlinja har vært i flere år nå, og det er fantastisk at denne gjengen tar denne utfordringen. Vi er veldig glad for at dette opplegget kommer begge parter tilgode, sier Hanne Rosenberg ved Finnmarksløpet til slutt.


Elevene på yrkessjåførlinja ved Alta Videregående skole i full lasting av halm

Partnere