Finnmarksløpet

Webshop

Hvem får hytta?

Skrevet av: Hans Petter Dalby
Dato: 20.02.2008 16:06

Sportslig styre i Finnmarksløpet har gjort en liten endring i hvordan man skal avgjøre hvem som vinner Saltdalshytta som er satt opp til beste kjører på 1000 km sammenlagt i 2008 og 2009.

Endringen i kriterium går ut på at lavest sum av plassiffer i de to løpene blir 1. kriterium. Vi vil da poengtere at innholdet i artikkel skrevet 19.10.07 ikke er gjeldende.

Endelig kriterium blir da som følger:

1. kriterium: Lavest sum av plassiffer i de to løpene.
2. kriterium: Hvis likhet etter kriterium 1, lavest sammenlagt tid i de to løpene regna i minutter.
Hvis likehet etter kriterium 1 og 2 avgjøres det ved loddtrekning hvem som får hytta.

Partnere