Finnmarksløpet

Webshop

Trenger handlere

Skrevet av: Hans Petter Dalby
Dato: 19.02.2008 11:15

Finnmarksløpet får stadig henvendelser fra kjørere som ikke har handlere. Kjørerne tilbyr hundebil med dekning av drivstoffutgifter samt mat så lenge løpet varer. Har du en venn eller venninnne som kan tenke seg å slå følge så er det bra da det bør være to handlere per bil.

Kvalifikasjoner: Glad i hundekjøring, villig til å våke, "eager to please" en trøtt og ikke rasjonell hundekjører med de lunene det medfører, og ikke redd for å stå på den uka det varer!

Er du interessert, ta en telefon til Finnmarksløpets Arne Oddvar Nilsen og still deg på en liste med navn og telefonnummer, så kan kjøreren ringe deg opp og ta en prat. Gi beskjed til Finnmarkløpet dersom du blir engasjert av en kjører, så vi kan stryke deg av lista.

Kontakt Arne Oddvar Nilsen på telefon 95 72 63 37, eller skriv en mail til arneon@online.no

 

 

Handler Geir Wang t.v sørger for de siste detaljer er på plass
før Stein Johnsen legger ut på 1000 km i 2007

Partnere