Finnmarksløpet

Webshop

Gratis veterinærundersøkelse

Skrevet av: Hans Petter Dalby
Dato: 30.01.2008 18:48

- Torsdag den 6. mars fra kl. 9-15 og fredag den 7. mars fra kl. 9-16 vil 2 av Finnmarksløpets veterinærer tilby en gratis klinisk undersøkelse av hundene du planlegger å ta med i løpet. Dette er første året vi tilbyr dette, og det er frivilllig for kjørerne å stille opp, sier sjefsveterinær Charlotte Leschbrandt til Finnmarksløpet. Mer informasjon om dette finnes på Finnmarksløpets nylig oppdaterte veterinærsider. 
 
Merk halsbånd-
Ellers oppfordrer Charlotte alle kjørerne til å merke alle hundene som skal delta med hundens navn på halsbåndet(eksempel, hundens navn skrevet med vannfast tusj på sports-tape, klistret på halsbåndet). Dette ønskes for at veterinærene skal kunne gi best mulig service på sjekkpunktene.
 
Chips- Til slutt ønsker også Charlotte at alle kjørerne har chipsene i orden før man kommer til Alta. Hun advarer mot å satse på at veterinærene har tid til rutinemessig chip-merking, og legger til at microchipen uansett bør være på plass minst 4 dager før hundene skal i seletøyet.

Se de oppdaterte veterinærsidene her

 

 

 

 

Sjefsveterinær for Finnmarksløpet 2008, Charlotte Leschbrandt

Partnere