Finnmarksløpet

Webshop

General-samarbeidspartnere 2008

Skrevet av: Hans Petter Dalby
Dato: 24.01.2008 08:21

Sparebank1 Nord-Norge og Saltdalshytta går inn som General-samarbeidspartnere for Finnmarksløpet i 2008. - Vi er svært glade for at to store næringslivsaktører i Nord-Norge på denne måten velger å inngå et omfattende samarbeid med Finnmarksløpet, sier daglig leder Hanne Rosenberg i Finnmarksløpet.     

SpareBank 1 Nord-Norge har over lang tid vært med som en viktig medspiller for Finnmarksløpet, og velger nå å øke sitt engasjement i og for løpet. Saltdalshytta er heller ikke ny i denne sammenheng, og har bidratt med en flott hytte som løpets førstepremie.

- Den avtalen som nå er på plass sier noe om den posisjonen som Finnmarksløpet har fått, både som profilbærer av Finnmark og nordområdene, sier Rosenberg.

SpareBank 1 Nord-Norge har i flere år  vært en viktig lokal samarbeidspartner for Finnmarksløpet. Banken har gjennom sitt nettverk og aktive deltakelse de senere år bidratt til å gi Finnmarksløpet den posisjonen det har i dag.

- Finnmarksløpet har blitt en attraktiv og spennende konkurransearena for sledehundkjørere både fra Norge og utlandet. Samtidig har man klart å gjøre dette til et meget godt kultur- og reiselivsarrangement som gir en unik markedsføring av Finnmark og Nord-Norge. Dette er bakgrunnen for at vi ønsker å være generalsponsor for løpet, sier regiondirektør Per Trygve Holmgren i SpareBank 1 Nord-Norge.

Saltdalshytta er Norges største produsent av elementhytter og solgte 365 hytter i 2007- en hytte per dag. Saltdalshytta ser flere grunner til å gå inn som generalsponsor for Finnmarksløpet.

- Finnmarksløpet har en god miljøprofil, noe vi føler vi har felles. Den store og positive oppmerksomheten løpet får oppleves som veldig positiv for oss som samarbeidspartner, og gjør dette til en profilarena vil mer enn gjerne deltar på, sier daglig leder i Saltdalshytta Jan Peter Pettersen.

DEKK Partner som i 2007 var Finnmarksløpets General-samarbeidspartner har besluttet å ha en gjennomgang av alle sine sponsorater i 2008 for å konsolidere driften innenfor markedsføring i Finland, Sverige og Norge, men de har gitt sterke signaler om å komme tilbake i 2009.

Løpet arrangeres i år for 28. gang og har en lang historie fra 3 deltagere og 220 km i 1981 til 128 påmeldte og 1000 km i 2008. Finnmarksløpet har opparbeidet seg en unik kompetanse på å handle et etter hvert så stort arrangement. Suksess faktorene er mange, men den største æren skal de hundrevis av frivillige ha som har deltatt gjennom alle disse årene. Videre har suksessen til Robert Sørlie og Team Norway i Iditarod vært uvurderlig reklame for sporten, samt nå Lars Monsen sitt bidrag til virkelig å gjøre Finnmarksløpet og idretten kjent.

Vi skal heller ikke glemme alle de andre fantastiske kjørerne som har bidratt og bidrar til å skape den store interessen. Alle deltagerne er på en måte vinnere. På bakgrunn av ulike forutsetninger og ambisjoner er det en stor bragd bare å gjennomføre alle disse hundrevis av kilometerne med seg og sitt team av hunder.

 

 

 

 

1. premie 2008-2009 1000 km

 

 

Partnere