Finnmarksløpet

Webshop

Venne-møte

Skrevet av: Hilde Porsanger
Foto: Hilde Porsanger/Hanne Rosenberg
Dato: 23.11.2007 11:34

Under trivelige forhold med pizza og kaffe holdt Finnmarksløpets Venner sesongens første møte torsdag 22.11.-07.

Finnmarksløpets Venner har nå avholdt sesongens første møte. Det ble gjort noen små justeringer i styret, og Arnhild Nilssen fortsetter som leder for Vennene. Reidun Karlsen og Gunn Rigmor Jungård fortsetter som tidligere, mens Mona Johanson og Svein Arne Haarberg ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Rennkontoret, som ligger vegg i vegg med Finnmarksløpets eget kontor, vil nå være åpent kl 14.00-16.00 hver fredag for en hyggelig prat og en kopp kaffe. Der vil man og kunne få informasjon om de ulike områdene man kan bidra på, og beskrivelse av oppgavene.

Festen for alle frivillige vil bli flyttet til våren slik at flest mulig av de frivillige kan delta. I tillegg til festen vil de frivillige få en Finnmarskløps genser merka med "Crew" og være med i trekning av diverse premier.

Sigurd Beldo avsluttet møtet med foredraget "Hundekjøring, mosjon eller toppidrett?" basert på resultatet etter Andi Weydahls forskning av utvalgte hundekjørere under Finnmarksløpet i 2006 og 2007.

Det er aldri for seint å melde seg som frivillig, og det kreves lite spesial kompetanse og opplæring vil bli gitt innenfor de ulike områdene. Stikk innom våre lokaler på Håndverkshuset en fredag for en hyggelig prat.

Partnere