Finnmarksløpet

Webshop

Finnmarksløpets Venner søker etter flere venner

Skrevet av: Hilde Porsanger
Dato: 05.11.2007 11:04

Leder for Finnmarksløpets Venner, Arnhild Nilssen, ønsker flere venner velkomne til gruppa.

-Vi er ca 350 frivillige, men trenger flere, sier frivilligesjef Arnhild Nilssen. Hun ønsker nå å rekruttere flere frivillige til å jobbe med Finnmarksløpet, og lokker med en gratis fest for alle frivillige etter at løpet er ferdig. Til løpet vil de også få en Finnmarksløps genser merka med "Crew" I tillegg håper vi å få til trekninger av diverse premier blant de frivillige. Et annet viktig aspekt er at man blir med i et fellesskap hvor trivsel og samhørighet er en viktig faktor, og det ser vi jo når mange av de frivillige stiller opp år etter år. Ikke alle bor fast i Alta, og ikke alle bor i Norge, så folk reiser gjerne langveis fra og bruker av ferien sin for å hjelpe til med løpet.

Det er behov for frivillige på alle områder; løype, sjekkpunkt, rennleder, infokiosk, depot, start, mål, sekretariat, samband/IT, reklame, løpskiosk, veterinærer, salg av artikler, seremonier, presse, støtteapparat osv. En trenger ikke spesial kompetanse for å være frivillig for Finnmarksløpet, alle frivillige vil være en nyttig resurs uansett. Om en for eksempel ikke har mulighet til å jobbe med løpet, kan man bake en kake som kan selges i kafeen og bidra på den måten.

Ønsket for Finnmarksløpets venner er å bygge opp en stab med forskjellige folk som kan bidra både før, under og etter løpet. Dersom du vil være en av Finnmarksløpets venner kan du melde din interesse via linken "Finnmarksløpets venner" på Finnmarksløpets webside, eller kontakte Arnhild direkte på mob: 90181052. Etter hvert vil det også bli mulighet å stikke innom vennenes lokale på Håndverks Huset hver fredag kl 14.00-16.00 for en kopp kaffe og en prat. Ellers minner Arnhild om årsmøtet for Finnmarksløpets venner som finner sted 22.nov på lunchrommet på lærerskolen v/Høgskolen I Finnmark, kl 19.00-21.00. På møtet vil Sigurd Beldo legge frem resultatet av Andi Weydahl's forskningsprosjekt "Hundekjøring, mosjon eller toppidrett?"

Selve løpet har start lørdag 8.mars, og vil vare ca 1 uke. Det vil være behov for frivillige uka før, under selve løpet og i etterkant av løpet. Det vil bli gitt opplæring innenfor hvert område. -Håper å se kjente, men også mange nye fjes, avslutter Arnhild Nilssen.

Partnere