Finnmarksløpet

Webshop

Ny regel

Skrevet av: Hilde Porsanger
Dato: 29.10.2007 12:52

Sportslig styre i Finnmarksløpet har vedtatt en ny regel som skal komme inn som et supplement til veterinærer og dommere (TD/rennleder).

Regelen bygger på samme prinsipper som blant annet Yukon Quest bruker. Regelen skal være et suplement for veterinærer og dommere som vurderer spann som ikke bør, eller skal fortsette løpet uten ekstra hvile, eller som skal taes ut av løpet.

Innholdet er som følger:

Løpets TD og/eller rennleder i samarbeid med løpets veterinær skal ha den absolutte autoritet over hundespann som deltar i Finnmarksløpet.
Deres beslutning om å ta en hund eller hunder ut av løpet, eller andre beslutninger relatert til hundestell /dyrehelse skal være endelig.
Alle hunder vil bli sett på og /eller undersøkt, så langt det er mulig, på alle sjekkpunkt.
Løpets veterinær i samarbeid med rennleder eller TD kan holde igjen hundespann på hvilket som helst sjekkpunkt hvis det er nødvendig for å ta vare på hundespannets helse.
Ingen hundespann kan forlate et sjekkpunkt før hundene i det spannet er i stand til å fortsette løpet.

Regelen finner du også under "spesielle regler for Finnmarksløpet" #12B

Partnere