Finnmarksløpet

Webshop

50 mila først ut fra start i Finnmarksløpet 2008

Skrevet av: Arne Oddvar Nilsen
Dato: 20.10.2007 13:07

Køkjøring og smale spor opp til vidda gjør at 8-spann klassen kjører først ut fra start i vinterens Finnmarksløp.

Strekninga fra Altaelve og Restarten ved Sorrisniva og Alta Frisluftspark - og opp til vidda via Detsika, Langvannet og Bollo, har blitt opplevd som litt av ei utfordring (les mareritt) av mange 14-spanns kjørerer. Startrekkefølgen har ført til at mange nettopp på denne strekninga har måttet kjøre forbi et utall 8-spann. Løypa går hovedsaklig langs en smal og tildels kronglete skogsvei, der det er lange strekker som ikke tillater forbikjøring. En masse nødvendig bremsing fører i til at løypa blir opprevet, særlig i første del. Forbikjøring under slike forhold innebærer en betydelig risiko for å få skadet hunder, både for den forbikjørte og for den som kjører forbi. Med den nye startordninga er de fleste av disse tallrike episodene flytta opp på vidda til Gamas, Sivertvann og Joatka hvor sporet har ei bredde som gjør passering uproblematisk.

Reglene for starten til 100 mila er ikke endra. Utkjøring for det enkelte spann fra Restarten skal skje 120 minutter etter starten fra Alta sentrum. Kjørerne må regne med å bruke et mindre spann samt ha passasjer i sleden opp Altaelva - som før.  Resten av hundene og ferdipakka konkurranseslede må plasseres ved Restarten. Ved Restarten vil det bli utstyrssjekk for 14-spannklassen - som før.

Organiseringa av utkjøringa fra Alta sentrum er ikke uproblematisk sett fra et arrangørsynspunkt. Også for vår idrett  representerer samarbeidspartnere, publikum og media viktige ansvarsområder som Finnmarksløpet må handtere på beste måte.

Partnere