Reload
FL1200 2018
Starttidspunkt: fredag 9. mars 19:00
Siste oppdatering: 18. mars 2018
13. juni 08:36
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Siste sjekkpunkt / status

  Nr SNr Navn Sum gangtid + pauser + rest hviletid
1 1 20 Petter Karlsson 26 128:01 42:46 170:47 00:00 170:47
2 2 19 Birgitte Næss 26 110:26 60:28 170:54 00:00 170:54
3 3 34 Dallas Seavey 26 121:03 51:38 172:41 00:00 172:41
4 4 23 Kristian Walseth 26 110:35 63:04 173:39 00:00 173:39
5 5 12 John Erik Eriksen 26 110:05 65:25 175:30 00:00 175:30
6 6 2 Ove Grytbak 26 110:29 65:34 176:03 00:00 176:03
7 7 11 Tom Frode Johansen 26 127:24 54:06 181:30 00:00 181:30
8 8 30 Ronja Schuchert 26 112:04 71:48 183:52 00:00 183:52
9 9 13 Sven-Erik Gullbekk 26 115:32 72:23 187:55 00:00 187:55
10 10 4 Bernd Helmich 26 111:56 76:43 188:39 00:00 188:39
11 11 10 Ola Martinsen 26 116:20 72:34 188:54 00:00 188:54
12 12 24 Arne Karlstrøm 26 110:54 79:03 189:57 00:00 189:57
13 13 16 Espen Sønvisen Bech 26 117:59 72:00 189:59 00:00 189:59
14 14 14 Torkil Hansen 26 119:06 73:54 193:00 00:00 193:00
15 15 18 Tove Sørensen 26 114:33 78:28 193:01 00:00 193:01
16 16 1 Jo Jøldal 26 126:55 70:48 197:43 00:00 197:43
17 17 37 Hanna Lyrek 26 112:07 90:01 202:08 00:00 202:08
18 18 9 Marit Honerød Hoveid 26 113:50 91:35 205:25 00:00 205:25