Reload
FL600 2020
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 13:14
Siste oppdatering: 12. mars 2020
24. juni 08:18
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
Løype
Start -- C1 -- C2 -- C3 -- C4 -- C5 -- C6 -- Finish 
13:34   4   11   5   2   3   1   1
121 Daniel Haagensen
121. Daniel Haagensen
Ut Jotka: 10/03 05:55
Inn Alta: 10/03 09:57
Tid brukt: 04:02
Hastighet: 12,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 45:31
Samlet pause: 22:52
14:22   42   16   9   3   1   3   2
169 Niklas Rogne
169. Niklas Rogne
Ut Jotka: 10/03 06:24
Inn Alta: 10/03 10:30
Tid brukt: 04:06
Hastighet: 12,0 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 46:07
Samlet pause: 22:01
13:20   2   6   7   6   5   4   3
107 Ove Grytbak
107. Ove Grytbak
Ut Jotka: 10/03 06:51
Inn Alta: 10/03 10:36
Tid brukt: 03:45
Hastighet: 13,1 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 46:13
Samlet pause: 23:03
13:41   8   24   9   5   1   2   4
128 Jan Kåre Heiberg
128. Jan Kåre Heiberg
Ut Jotka: 10/03 06:15
Inn Alta: 10/03 10:37
Tid brukt: 04:22
Hastighet: 11,2 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 46:12
Samlet pause: 22:44
13:45   35   28   16   8   6   5   5
132 Malin Strid
132. Malin Strid
Ut Jotka: 10/03 07:33
Inn Alta: 10/03 11:42
Tid brukt: 04:09
Hastighet: 11,8 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 47:18
Samlet pause: 22:39
13:56   32   14   4   14   7   7   6
143 Johan Väisänen
143. Johan Väisänen
Ut Jotka: 10/03 08:42
Inn Alta: 10/03 13:28
Tid brukt: 04:46
Hastighet: 10,3 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 49:00
Samlet pause: 22:32
13:55   29   19   14   9   10   9   7
142 Emma Forsell
142. Emma Forsell
Ut Jotka: 10/03 09:18
Inn Alta: 10/03 13:47
Tid brukt: 04:29
Hastighet: 10,9 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 49:20
Samlet pause: 22:32
13:15   1   1   1   1   4   6   8
102 Arnt-Magnus Gamst
102. Arnt-Magnus Gamst
Ut Jotka: 10/03 07:37
Inn Alta: 10/03 13:52
Tid brukt: 06:15
Hastighet: 7,8 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 49:28
Samlet pause: 23:09
13:18   3   12   21   13   9   10   9
105 Irene Furulund
105. Irene Furulund
Ut Jotka: 10/03 09:26
Inn Alta: 10/03 14:15
Tid brukt: 04:49
Hastighet: 10,2 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 49:22
Samlet pause: 23:35
13:51   17   13   24   15   14   13   10
138 Walter Kunz
138. Walter Kunz
Ut Jotka: 10/03 10:28
Inn Alta: 10/03 14:34
Tid brukt: 04:06
Hastighet: 12,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 47:08
Samlet pause: 25:35
13:21   12   5   13   10   11   11   11
108 Christine Karijord
108. Christine Karijord
Ut Jotka: 10/03 10:05
Inn Alta: 10/03 14:51
Tid brukt: 04:46
Hastighet: 10,3 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 49:43
Samlet pause: 23:47
14:20   52   43   22   17   15   14   12
167 Amund Rognes Kokkvoll
167. Amund Rognes Kokkvoll
Ut Jotka: 10/03 11:27
Inn Alta: 10/03 16:20
Tid brukt: 04:53
Hastighet: 10,0 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 51:18
Samlet pause: 22:42
14:23   47   8   23   16   13   14   13
170 Magne Storstein
170. Magne Storstein
Ut Jotka: 10/03 11:27
Inn Alta: 10/03 16:20
Tid brukt: 04:53
Hastighet: 10,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 51:56
Samlet pause: 22:01
14:07   28   21   2   4   17   20   14
154 Isabell Baumann
154. Isabell Baumann
Ut Jotka: 10/03 13:24
Inn Alta: 10/03 17:18
Tid brukt: 03:54
Hastighet: 12,6 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 47:32
Samlet pause: 27:39
13:58   45   33   36   30   22   16   15
145 Ola Bromseth
145. Ola Bromseth
Ut Jotka: 10/03 12:52
Inn Alta: 10/03 17:22
Tid brukt: 04:30
Hastighet: 10,9 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 52:39
Samlet pause: 22:45
13:19   6   20   18   12   8   8   16
106 Samuel Karlsson
106. Samuel Karlsson
Ut Jotka: 10/03 09:01
Inn Alta: 10/03 17:31
Tid brukt: 08:30
Hastighet: 5,8 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 52:50
Samlet pause: 23:22
14:03   43   43   40   36   19   19   16
150 Bernt Henriksen
150. Bernt Henriksen
Ut Jotka: 10/03 13:18
Inn Alta: 10/03 17:31
Tid brukt: 04:13
Hastighet: 11,6 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 52:52
Samlet pause: 22:36
14:21   55   52   34   26   23   17   18
168 Ole Morten Borgersen
168. Ole Morten Borgersen
Ut Jotka: 10/03 13:12
Inn Alta: 10/03 17:36
Tid brukt: 04:24
Hastighet: 11,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 52:16
Samlet pause: 22:59
13:53   21   4   3   7   16   18   19
140 Riku Setälä
140. Riku Setälä
Ut Jotka: 10/03 13:17
Inn Alta: 10/03 17:47
Tid brukt: 04:30
Hastighet: 10,9 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 49:58
Samlet pause: 25:56
13:37   11   3   14   18   17   21   20
124 Silje Holmen Larsen
124. Silje Holmen Larsen
Ut Jotka: 10/03 13:53
Inn Alta: 10/03 18:39
Tid brukt: 04:46
Hastighet: 10,3 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 52:27
Samlet pause: 24:35
13:27   18   29   25   28   29   23   21
114 Heike Kontermann
114. Heike Kontermann
Ut Jotka: 10/03 14:30
Inn Alta: 10/03 18:43
Tid brukt: 04:13
Hastighet: 11,6 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 51:18
Samlet pause: 25:58
13:26   18   30   33   30   30   25   22
113 Berit Seljestokken
113. Berit Seljestokken
Ut Jotka: 10/03 14:51
Inn Alta: 10/03 19:09
Tid brukt: 04:18
Hastighet: 11,4 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 52:56
Samlet pause: 24:47
13:24   5   54   31   22   27   24   23
111 Geir Wiik
111. Geir Wiik
Ut Jotka: 10/03 14:38
Inn Alta: 10/03 19:12
Tid brukt: 04:34
Hastighet: 10,7 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 51:35
Samlet pause: 26:13
13:48   41   32   36   29   24   22   24
135 Cato Myhre
135. Cato Myhre
Ut Jotka: 10/03 14:45
Inn Alta: 10/03 19:15
Tid brukt: 04:30
Hastighet: 10,9 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 53:52
Samlet pause: 23:35
13:47   54   56   46   37   28   26   25
134 Inge Bugge Knudsen
134. Inge Bugge Knudsen
Ut Jotka: 10/03 15:22
Inn Alta: 10/03 20:00
Tid brukt: 04:38
Hastighet: 10,6 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 54:11
Samlet pause: 24:02
13:49   32   35   45   41   37   27   26
136 Helene Strøm
136. Helene Strøm
Ut Jotka: 10/03 16:28
Inn Alta: 10/03 21:08
Tid brukt: 04:40
Hastighet: 10,5 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 53:17
Samlet pause: 26:02
13:42   36   40   31   32   32   28   27
129 Karin Bergbjørn
129. Karin Bergbjørn
Ut Jotka: 10/03 17:01
Inn Alta: 10/03 21:32
Tid brukt: 04:31
Hastighet: 10,8 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 54:38
Samlet pause: 25:12
14:11   49   50   56   50   44   33   28
158 Elaine Brown
158. Elaine Brown
Ut Jotka: 10/03 17:55
Inn Alta: 10/03 21:39
Tid brukt: 03:44
Hastighet: 13,1 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 50:06
Samlet pause: 29:22
13:50   50   49   43   38   36   32   29
137 Urho Ahomaa
137. Urho Ahomaa
Ut Jotka: 10/03 17:32
Inn Alta: 10/03 22:11
Tid brukt: 04:39
Hastighet: 10,5 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 53:01
Samlet pause: 27:20
13:46   50   47   41   34   31   29   30
133 Matti Salmi
133. Matti Salmi
Ut Jotka: 10/03 17:11
Inn Alta: 10/03 22:12
Tid brukt: 05:01
Hastighet: 9,8 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 54:00
Samlet pause: 26:26
RNB
13:31   14   23   34   25   34   30   31
118 Yngve Opgård
118. Yngve Opgård
Ut Jotka: 10/03 17:15
Inn Alta: 10/03 22:14
Tid brukt: 04:59
Hastighet: 9,8 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 52:00
Samlet pause: 28:43
14:02   26   25   17   32   25   35   32
149 Kent-Gjøran Svendsen
149. Kent-Gjøran Svendsen
Ut Jotka: 10/03 18:49
Inn Alta: 10/03 23:24
Tid brukt: 04:35
Hastighet: 10,7 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 50:38
Samlet pause: 30:44
13:38   14   8   6   43   39   34   33
125 Gaynor Leeper
125. Gaynor Leeper
Ut Jotka: 10/03 18:05
Inn Alta: 11/03 00:19
Tid brukt: 06:14
Hastighet: 7,9 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 55:11
Samlet pause: 27:30
14:08   46   31   29   42   41   37   34
155 Ben Marsden
155. Ben Marsden
Ut Jotka: 10/03 19:14
Inn Alta: 11/03 00:22
Tid brukt: 05:08
Hastighet: 9,5 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 56:54
Samlet pause: 25:20
14:19   67   64   62   54   40   38   35
166 Mikael Jutila
166. Mikael Jutila
Ut Jotka: 10/03 20:35
Inn Alta: 11/03 00:39
Tid brukt: 04:04
Hastighet: 12,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 53:46
Samlet pause: 28:34
13:14   6   26   28   23   26   31   36
101 Trine Soleng Nedregård
101. Trine Soleng Nedregård
Ut Jotka: 10/03 21:27
Inn Alta: 11/03 01:13
Tid brukt: 03:46
Hastighet: 13,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 56:33
Samlet pause: 27:26
13:39   36   41   42   45   42   36   37
126 Jo Jøldal
126. Jo Jøldal
Ut Jotka: 10/03 21:59
Inn Alta: 11/03 01:48
Tid brukt: 03:49
Hastighet: 12,8 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 54:11
Samlet pause: 29:58
13:59   57   47   52   51   48   40   38
146 Nikolai Olsen
146. Nikolai Olsen
Ut Jotka: 10/03 22:00
Inn Alta: 11/03 02:52
Tid brukt: 04:52
Hastighet: 10,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 58:23
Samlet pause: 26:30
13:35   63   66   66   56   52   42   39
122 Ingrid Skålid Von Der Fehr Amundsen
122. Ingrid Skålid Von Der Fehr Amundsen
Ut Jotka: 10/03 23:10
Inn Alta: 11/03 03:00
Tid brukt: 03:50
Hastighet: 12,8 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 56:51
Samlet pause: 28:34
RNB
14:14   60   55   50   46   46   41   40
161 Heidi Johanne Havnås
161. Heidi Johanne Havnås
Ut Jotka: 10/03 22:55
Inn Alta: 11/03 04:01
Tid brukt: 05:06
Hastighet: 9,6 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 55:36
Samlet pause: 30:11
14:15   56   37   39   44   43   39   41
162 Jacobine Langstein
162. Jacobine Langstein
Ut Jotka: 10/03 23:33
Inn Alta: 11/03 04:28
Tid brukt: 04:55
Hastighet: 10,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 57:28
Samlet pause: 28:45
14:10   64   58   59   53   51   43   42
157 Michael Hess
157. Michael Hess
Ut Jotka: 10/03 23:23
Inn Alta: 11/03 04:29
Tid brukt: 05:06
Hastighet: 9,6 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 59:24
Samlet pause: 26:55
RNB
14:17   68   68   63   58   53   45   43
164 Bente Sofie Alhaug
164. Bente Sofie Alhaug
Ut Jotka: 11/03 02:31
Inn Alta: 11/03 06:48
Tid brukt: 04:17
Hastighet: 11,4 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 59:14
Samlet pause: 29:17
RNB
13:36   29   42   47   52   49   44   44
123 Aron Andersson
123. Aron Andersson
Ut Jotka: 11/03 02:37
Inn Alta: 11/03 06:58
Tid brukt: 04:21
Hastighet: 11,3 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 57:45
Samlet pause: 31:37
13:52   69   67   64   61   56   47   45
139 Grzegorz Linda
139. Grzegorz Linda
Ut Jotka: 11/03 04:55
Inn Alta: 11/03 09:54
Tid brukt: 04:59
Hastighet: 9,8 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 56:44
Samlet pause: 35:18
RNB
14:06   59   61   58   57   54   46   46
153 Tarjei Eilefsen
153. Tarjei Eilefsen
Ut Jotka: 11/03 06:11
Inn Alta: 11/03 10:30
Tid brukt: 04:19
Hastighet: 11,4 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 56:19
Samlet pause: 36:05
13:16   10   21   19   47   45   51   47
103 Lars-Terje Larsen
103. Lars-Terje Larsen
Ut Jotka: 11/03 08:45
Inn Alta: 11/03 13:29
Tid brukt: 04:44
Hastighet: 10,4 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 67:06
Samlet pause: 29:07
14:04   65   65   54   62   55   49   48
151 Richard Diset
151. Richard Diset
Ut Jotka: 11/03 07:00
Inn Alta: 11/03 13:38
Tid brukt: 06:38
Hastighet: 7,4 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 62:47
Samlet pause: 32:47
13:23   61   59   57   59   57   50   49
110 Peter Kay-Kujawski
110. Peter Kay-Kujawski
Ut Jotka: 11/03 10:15
Inn Alta: 11/03 14:31
Tid brukt: 04:16
Hastighet: 11,5 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 56:38
Samlet pause: 40:30
14:16   62   57   51   48   50   48   50
163 Lionel Clauser
163. Lionel Clauser
Ut Jotka: 11/03 10:15
Inn Alta: 11/03 15:28
Tid brukt: 05:13
Hastighet: 9,4 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 61:57
Samlet pause: 35:15
RNB
14:09   66   70   68   60   58   52   51
156 Per Weddegjerde
156. Per Weddegjerde
Ut Jotka: 11/03 17:11
Inn Alta: 11/03 21:47
Tid brukt: 04:36
Hastighet: 10,7 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 54:34
Samlet pause: 49:04
13:17   24   36   55   55   59   52   51
104 Siri Christine Fredriksen
104. Siri Christine Fredriksen
Ut Jotka: 11/03 17:11
Inn Alta: 11/03 21:47
Tid brukt: 04:36
Hastighet: 10,7 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 62:31
Samlet pause: 41:59
14:05   38   37   48   39   47   54   53
152 Daniel Juillaguet
152. Daniel Juillaguet
Ut Jotka: 11/03 17:11
Inn Alta: 12/03 02:26
Tid brukt: 09:15
Hastighet: 5,3 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 71:48
Samlet pause: 36:33
13:22   27   39   49 » X
109 Antti Hokka
109. Antti Hokka
Ut Kautokeino: 08/03 09:11
Inn Jergul: 08/03 18:35
Tid brukt: 09:24
Hastighet: 10,7 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Jergul: 09/03 01:00
Stopp tid: 06:25
Ant. hunder ut: 7
Samlet gangtid: 21:28
Samlet pause: 14:10
13:25   16   27   27   19   20 » X
112 Silje Máret Somby
112. Silje Máret Somby
Ut Levajok: 09/03 14:26
Inn Karasjok: 09/03 22:32
Tid brukt: 08:06
Hastighet: 10,4 km/h
Ant. hunder inn: 7
Ut Karasjok: 10/03 04:36
Stopp tid: 06:04
Ant. hunder ut: 6
Samlet gangtid: 40:04
Samlet pause: 23:07
13:28   48   62   69   65 » X
115 Erik Martinez
115. Erik Martinez
Ut Jergul: 09/03 10:15
Inn Levajok: 09/03 22:37
Tid brukt: 12:22
Hastighet: 10,4 km/h
Ant. hunder inn: 7
Ut Levajok: 10/03 09:57
Stopp tid: 11:20
Ant. hunder ut: 7
Samlet gangtid: 34:52
Samlet pause: 33:37
RNB
13:29   22   2   20   27   35 » X
116 Tom Erik Langegård
116. Tom Erik Langegård
Ut Levajok: 09/03 17:46
Inn Karasjok: 10/03 01:13
Tid brukt: 07:27
Hastighet: 11,3 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Karasjok: 10/03 07:46
Stopp tid: 06:33
Ant. hunder ut: 7
Samlet gangtid: 39:17
Samlet pause: 27:00
13:30   13   15   30   24   X
117 Roger Fossøy
117. Roger Fossøy
Ut Levajok: 09/03 17:04
Inn Karasjok: 10/03 00:25
Tid brukt: 07:21
Hastighet: 11,4 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 38:45
Samlet pause: 20:10
13:32   24   53   53   67 » X
119 Runar Terje Foslund
119. Runar Terje Foslund
Ut Jergul: 09/03 03:08
Inn Levajok: 10/03 00:21
Tid brukt: 21:13
Hastighet: 6,1 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Levajok: 10/03 10:34
Stopp tid: 10:13
Ant. hunder ut: 8
Samlet gangtid: 42:30
Samlet pause: 26:32
13:33   20   10   12   19   20 » X
120 Krister Höök
120. Krister Höök
Ut Levajok: 09/03 14:05
Inn Karasjok: 09/03 22:32
Tid brukt: 08:27
Hastighet: 9,9 km/h
Ant. hunder inn: 7
Ut Karasjok: 10/03 06:44
Stopp tid: 08:12
Ant. hunder ut: 7
Samlet gangtid: 39:52
Samlet pause: 25:19
13:40   40   50   61   X
127 Øistein Sørensen
127. Øistein Sørensen
Ut Jergul: 09/03 06:41
Inn Levajok: 10/03 04:07
Tid brukt: 21:26
Hastighet: 6,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 43:40
Samlet pause: 18:47
13:43   23   18   11   11   12   12 » X
130 Raine Niemi
130. Raine Niemi
Ut Karasjok: 10/03 01:19
Inn Jotka: 10/03 10:12
Tid brukt: 08:53
Hastighet: 9,3 km/h
Ant. hunder inn: 6
Ut Jotka: 10/03 10:20
Stopp tid: 00:08
Ant. hunder ut: 5
Samlet gangtid: 44:53
Samlet pause: 23:44
13:44   34   17   26   39   X
131 Bjørn-Hugo Kristoffersen
131. Bjørn-Hugo Kristoffersen
Ut Levajok: 09/03 19:12
Inn Karasjok: 10/03 02:07
Tid brukt: 06:55
Hastighet: 12,1 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 41:32
Samlet pause: 18:51
13:54   8   6   8   X
141 Elisabeth Edland
141. Elisabeth Edland
Ut Jergul: 08/03 22:15
Inn Levajok: 09/03 11:07
Tid brukt: 12:52
Hastighet: 10,0 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 30:28
Samlet pause: 14:45
13:57   29   34   38   35 » X
144 Terje Erik Loftsgård
144. Terje Erik Loftsgård
Ut Jergul: 08/03 22:41
Inn Levajok: 09/03 12:35
Tid brukt: 13:54
Hastighet: 9,3 km/h
Ant. hunder inn: 7
Ut Levajok: 09/03 15:29
Stopp tid: 02:54
Ant. hunder ut: 6
Samlet gangtid: 33:06
Samlet pause: 16:26
14:00   43   45   44   49 » X
147 Sølvi Monsen
147. Sølvi Monsen
Ut Jergul: 09/03 00:05
Inn Levajok: 09/03 15:11
Tid brukt: 15:06
Hastighet: 8,5 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Levajok: 10/03 00:13
Stopp tid: 09:02
Ant. hunder ut: 8
Samlet gangtid: 34:36
Samlet pause: 23:37
14:01   58   62   65   63 » X
148 Rebord Pascal
148. Rebord Pascal
Ut Jergul: 09/03 10:14
Inn Levajok: 09/03 21:34
Tid brukt: 11:20
Hastighet: 11,4 km/h
Ant. hunder inn: 5
Ut Levajok: 10/03 09:57
Stopp tid: 12:23
Ant. hunder ut: 5
Samlet gangtid: 33:05
Samlet pause: 34:51
RNB
14:12   53   60   60   X
159 Jørn Johannessen
159. Jørn Johannessen
Ut Jergul: 09/03 07:11
Inn Levajok: 09/03 21:45
Tid brukt: 14:34
Hastighet: 8,9 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 35:35
Samlet pause: 19:58
14:13   70   69   67   66 » X
160 Andreas Ziltener
160. Andreas Ziltener
Ut Jergul: 09/03 06:35
Inn Levajok: 09/03 23:45
Tid brukt: 17:10
Hastighet: 7,5 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Levajok: 10/03 06:59
Stopp tid: 07:14
Ant. hunder ut: 8
Samlet gangtid: 42:03
Samlet pause: 22:43
RNB
14:18   39   X
165 John Øivind Selmer
165. John Øivind Selmer
Ut Masi: 07/03 23:27
Inn Kautokeino: 08/03 04:42
Tid brukt: 05:15
Hastighet: 12,4 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 10:55
Samlet pause: 03:29
(77) 77 (65) 142 (101) 243 (129) 372 (84) 456 (83) 539 (49) 588
Distanse i km  

Forklaringer

 »  Løperen er underveis til sjekkpunktet
 X  Løperen brøt løpet ved sjekkpunktet
 N  Løperen er inne på sjekkpunktet
 N  Løperen har passert sjekkpunktet
(Tallene i boksene viser plassering i løpet)
Sjekkpunkt Sjekkpunkt - Klikk på symbolet for å se detaljer
1 Startnummer til løper
(+8t) Gjenstående hviletid for løper