Reload
FL500 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 11:00
Siste oppdatering: 12. mars 2014
27. mai 09:29
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
Løype
Start -- C1 -- C2 -- C3 -- C4 -- C5 -- C6 -- Finish 
11:10   5   9   8   1   1   1   1
11 Ronny Wingren
11. Ronny Wingren
Ut Jotka : 10/03 12:30
Inn Alta: 10/03 16:03
Tid brukt: 03:33
Hastighet: 14,9 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 31:48
Samlet pause: 21:05
11:54   31   6   27   5   3   2   2
55 Hilde Askildt
55. Hilde Askildt
Ut Jotka : 10/03 12:45
Inn Alta: 10/03 16:10
Tid brukt: 03:25
Hastighet: 15,5 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 31:58
Samlet pause: 20:18
11:21   10   4   14   2   2   3   3
22 Elisabeth Edland
22. Elisabeth Edland
Ut Jotka : 10/03 12:52
Inn Alta: 10/03 16:29
Tid brukt: 03:37
Hastighet: 14,7 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 32:17
Samlet pause: 20:51
11:24   16   13   19   8   4   4   4
25 Vidar Uglebakken
25. Vidar Uglebakken
Ut Jotka : 10/03 13:27
Inn Alta: 10/03 17:11
Tid brukt: 03:44
Hastighet: 14,2 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 32:59
Samlet pause: 20:48
11:04   2   5   5   11   5   5   5
5 Sissel Vollan
5. Sissel Vollan
Ut Jotka : 10/03 13:50
Inn Alta: 10/03 17:38
Tid brukt: 03:48
Hastighet: 13,9 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 33:18
Samlet pause: 21:16
11:46   35   17   20   5   6   6   6
47 Siw Enoksen Hansen
47. Siw Enoksen Hansen
Ut Jotka : 10/03 13:59
Inn Alta: 10/03 17:43
Tid brukt: 03:44
Hastighet: 14,2 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 33:31
Samlet pause: 20:26
11:47   37   23   21   15   9   7   7
48 Ove Grytbak
48. Ove Grytbak
Ut Jotka : 10/03 14:01
Inn Alta: 10/03 17:43
Tid brukt: 03:42
Hastighet: 14,3 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 33:31
Samlet pause: 20:25
11:53   42   39   29   4   10   8   8
54 Ingvild Lakseide
54. Ingvild Lakseide
Ut Jotka : 10/03 14:13
Inn Alta: 10/03 18:04
Tid brukt: 03:51
Hastighet: 13,8 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 33:38
Samlet pause: 20:33
11:15   22   37   28   17   11   10   9
16 Eirill Therese Zahl Larsen
16. Eirill Therese Zahl Larsen
Ut Jotka : 10/03 14:46
Inn Alta: 10/03 18:35
Tid brukt: 03:49
Hastighet: 13,9 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 34:23
Samlet pause: 20:57
11:45   33   11   13   7   8   9   10
46 Alexander Schwarz
46. Alexander Schwarz
Ut Jotka : 10/03 14:21
Inn Alta: 10/03 18:35
Tid brukt: 04:14
Hastighet: 12,5 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 34:23
Samlet pause: 20:27
11:40   24   26   10   3   12   11   11
41 Marcos Porcires
41. Marcos Porcires
Ut Jotka : 10/03 15:08
Inn Alta: 10/03 19:18
Tid brukt: 04:10
Hastighet: 12,7 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 35:02
Samlet pause: 20:36
11:12   18   25   24   19   14   12   12
13 Jon Sigmundstad
13. Jon Sigmundstad
Ut Jotka : 10/03 15:42
Inn Alta: 10/03 20:05
Tid brukt: 04:23
Hastighet: 12,1 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 35:53
Samlet pause: 21:00
11:25   14   9   3   18   13   13   13
26 Leif Wilhelmsen
26. Leif Wilhelmsen
Ut Jotka : 10/03 15:45
Inn Alta: 10/03 20:06
Tid brukt: 04:21
Hastighet: 12,2 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 35:55
Samlet pause: 20:46
11:35   26   16   32   36   20   15   14
36 Ole Christian Uglebakken
36. Ole Christian Uglebakken
Ut Jotka : 10/03 16:10
Inn Alta: 10/03 20:11
Tid brukt: 04:01
Hastighet: 13,2 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 34:11
Samlet pause: 22:25
11:42   39   28   38   24   16   14   15
43 Frode Wang
43. Frode Wang
Ut Jotka : 10/03 16:05
Inn Alta: 10/03 20:23
Tid brukt: 04:18
Hastighet: 12,3 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 35:56
Samlet pause: 20:45
11:17   18   15   10   31   18   16   16
18 Knut Olav Grimdalen
18. Knut Olav Grimdalen
Ut Jotka : 10/03 16:38
Inn Alta: 10/03 20:59
Tid brukt: 04:21
Hastighet: 12,2 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 36:46
Samlet pause: 20:56
11:52   51   32   35   29   15   16   17
53 Robin Johansen
53. Robin Johansen
Ut Jotka : 10/03 16:48
Inn Alta: 10/03 21:07
Tid brukt: 04:19
Hastighet: 12,3 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 36:31
Samlet pause: 20:44
11:44   39   33   24   21   23   20   18
45 Geir Wiik
45. Geir Wiik
Ut Jotka : 10/03 16:59
Inn Alta: 10/03 21:15
Tid brukt: 04:16
Hastighet: 12,4 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 36:52
Samlet pause: 20:39
11:11   7   18   34   30   21   18   19
12 Britt-Johanne Rundhaug
12. Britt-Johanne Rundhaug
Ut Jotka : 10/03 16:46
Inn Alta: 10/03 21:19
Tid brukt: 04:33
Hastighet: 11,6 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 36:48
Samlet pause: 21:20
11:34   26   28   23   11   17   21   20
35 Yngve Opgård
35. Yngve Opgård
Ut Jotka : 10/03 17:09
Inn Alta: 10/03 21:56
Tid brukt: 04:47
Hastighet: 11,1 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 37:08
Samlet pause: 21:14
11:27   41   34   32   28   19   22   21
28 Philip Ross
28. Philip Ross
Ut Jotka : 10/03 17:12
Inn Alta: 10/03 22:12
Tid brukt: 05:00
Hastighet: 10,6 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 37:33
Samlet pause: 21:12
12:01   56   51   30   26   27   26   22
62 Mathilde Skiftesvik Nilsen
62. Mathilde Skiftesvik Nilsen
Ut Jotka : 10/03 18:04
Inn Alta: 10/03 22:26
Tid brukt: 04:22
Hastighet: 12,1 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 37:06
Samlet pause: 21:19
11:18   24   19   15   14   25   25   23
19 Merete Neset
19. Merete Neset
Ut Jotka : 10/03 17:48
Inn Alta: 10/03 22:27
Tid brukt: 04:39
Hastighet: 11,4 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 38:06
Samlet pause: 21:03
12:07   65   62   42   37   24   24   24
68 Rolf W. Johansen
68. Rolf W. Johansen
Ut Jotka : 10/03 17:40
Inn Alta: 10/03 22:44
Tid brukt: 05:04
Hastighet: 10,5 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 38:21
Samlet pause: 20:16
11:55   43   35   35   43   30   27   25
56 Michael Kalcher
56. Michael Kalcher
Ut Jotka : 10/03 18:36
Inn Alta: 10/03 22:59
Tid brukt: 04:23
Hastighet: 12,1 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 36:17
Samlet pause: 22:47
12:00   57   47   53   39   25   23   26
61 Siri Goberg
61. Siri Goberg
Ut Jotka : 10/03 17:41
Inn Alta: 10/03 23:33
Tid brukt: 05:52
Hastighet: 9,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 38:25
Samlet pause: 21:08
12:06   59   64   66   50   32   28   27
67 Bram Bril
67. Bram Bril
Ut Jotka : 10/03 20:08
Inn Alta: 11/03 00:32
Tid brukt: 04:24
Hastighet: 12,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 36:37
Samlet pause: 23:49
11:37   43   44   54   42   31   29   28
38 Wolfgang Simon-Nilsen
38. Wolfgang Simon-Nilsen
Ut Jotka : 10/03 20:15
Inn Alta: 11/03 00:52
Tid brukt: 04:37
Hastighet: 11,5 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 38:00
Samlet pause: 23:15
12:12   59   60   64   52   34   30   29
73 Krister Höök
73. Krister Höök
Ut Jotka : 10/03 20:26
Inn Alta: 11/03 01:24
Tid brukt: 04:58
Hastighet: 10,7 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 37:45
Samlet pause: 23:27
12:09   68   50   48   45   37   31   30
70 Simen Bækken
70. Simen Bækken
Ut Jotka : 10/03 22:50
Inn Alta: 11/03 03:56
Tid brukt: 05:06
Hastighet: 10,4 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 38:06
Samlet pause: 25:41
12:11   67   65   64   62   42   32   31
72 Erika Zopf
72. Erika Zopf
Ut Jotka : 10/03 23:23
Inn Alta: 11/03 04:37
Tid brukt: 05:14
Hastighet: 10,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 37:50
Samlet pause: 26:36
11:02   29   42   41   46   38   33   32
3 Tom Hardy
3. Tom Hardy
Ut Jotka : 11/03 01:30
Inn Alta: 11/03 07:34
Tid brukt: 06:04
Hastighet: 8,7 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 41:16
Samlet pause: 27:16
11:36   45   41   43   48   41   34   33
37 Tore Figenschau
37. Tore Figenschau
Ut Jotka : 11/03 05:48
Inn Alta: 11/03 10:42
Tid brukt: 04:54
Hastighet: 10,8 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 40:31
Samlet pause: 30:35
12:04   69   66   62   61   45   35   34
65 Charlotte Nyheim Lambela
65. Charlotte Nyheim Lambela
Ut Jotka : 11/03 05:48
Inn Alta: 11/03 11:42
Tid brukt: 05:54
Hastighet: 9,0 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 46:04
Samlet pause: 25:34
11:31   46   57   67   60   46   36   35
32 Hege Knutsen
32. Hege Knutsen
Ut Jotka : 11/03 06:25
Inn Alta: 11/03 12:02
Tid brukt: 05:37
Hastighet: 9,4 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 42:43
Samlet pause: 29:48
11:07   16   37   37   56   39   37   36
8 Ivar Johan Sørli
8. Ivar Johan Sørli
Ut Jotka : 11/03 07:41
Inn Alta: 11/03 12:53
Tid brukt: 05:12
Hastighet: 10,2 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 45:39
Samlet pause: 28:07
11:58   62   63   51   57   43   39   37
59 Aleksander Kirkfjell
59. Aleksander Kirkfjell
Ut Jotka : 11/03 08:23
Inn Alta: 11/03 13:50
Tid brukt: 05:27
Hastighet: 9,7 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 44:07
Samlet pause: 29:45
11:41   49   51   44   41   44   38   38
42 Mikal Lanes
42. Mikal Lanes
Ut Jotka : 11/03 08:23
Inn Alta: 11/03 17:27
Tid brukt: 09:04
Hastighet: 5,8 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 45:52
Samlet pause: 31:54
11:16   50   68   58   65   49   41   39
17 Jill Jacobsen
17. Jill Jacobsen
Ut Jotka : 11/03 11:18
Inn Alta: 11/03 18:26
Tid brukt: 07:08
Hastighet: 7,4 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 46:46
Samlet pause: 32:24
11:43   63   68   58   64   48   41   40
44 Ørnulf Jacobsen
44. Ørnulf Jacobsen
Ut Jotka : 11/03 11:18
Inn Alta: 11/03 18:27
Tid brukt: 07:09
Hastighet: 7,4 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 46:36
Samlet pause: 32:08
11:23   37   55   61   59   47   41   41
24 Stein Tage Domaas
24. Stein Tage Domaas
Ut Jotka : 11/03 13:32
Inn Alta: 11/03 18:42
Tid brukt: 05:10
Hastighet: 10,3 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 44:29
Samlet pause: 34:50
12:08   51   47   46   53   50   40   42
69 Thomas Rosencrantz
69. Thomas Rosencrantz
Ut Jotka : 11/03 11:03
Inn Alta: 11/03 21:35
Tid brukt: 10:32
Hastighet: 5,0 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 48:42
Samlet pause: 32:45
11:14   20   30   44   40   35   41   43
15 Tor Birger Seppola
15. Tor Birger Seppola
Ut Jotka : 11/03 15:15
Inn Alta: 12/03 02:32
Tid brukt: 11:17
Hastighet: 4,7 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 55:39
Samlet pause: 31:39
11:51   72   72   70   68   52   45   44
52 Kristin Esseth
52. Kristin Esseth
Ut Jotka : 12/03 00:20
Inn Alta: 12/03 05:54
Tid brukt: 05:34
Hastighet: 9,5 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 55:43
Samlet pause: 34:20
11:00   1   8   9   X
1 Tore J. Helistø
1. Tore J. Helistø
Ut Karasjok: 09/03 09:09
Inn Levajok: 09/03 15:05
Tid brukt: 05:56
Hastighet: 14,3 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 18:38
Samlet pause: 09:27
11:01   7   21   26   X
2 Vidar Løkeng
2. Vidar Løkeng
Ut Karasjok: 09/03 10:50
Inn Levajok: 09/03 17:03
Tid brukt: 06:13
Hastighet: 13,7 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 19:56
Samlet pause: 10:06
11:03   12   43   40   49   X
4 Sigurd Domaas
4. Sigurd Domaas
Ut Levajok: 09/03 23:24
Inn Skoganvarre: 10/03 09:07
Tid brukt: 09:43
Hastighet: 9,1 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 30:38
Samlet pause: 15:26
11:05   3   1   2   X
6 Andreas Tømmervik
6. Andreas Tømmervik
Ut Karasjok: 09/03 09:09
Inn Levajok: 09/03 14:52
Tid brukt: 05:43
Hastighet: 14,9 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 19:10
Samlet pause: 08:37
11:06   9   23   18   X
7 Egil Eliassen
7. Egil Eliassen
Ut Karasjok: 09/03 10:18
Inn Levajok: 09/03 16:00
Tid brukt: 05:42
Hastighet: 14,9 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 19:00
Samlet pause: 09:54
11:08   23   45   60   63   X
9 Torkil Hansen
9. Torkil Hansen
Ut Levajok: 10/03 09:03
Inn Skoganvarre: 10/03 19:09
Tid brukt: 10:06
Hastighet: 8,7 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 33:22
Samlet pause: 22:39
11:09   14   19   15   X
10 Sølvi Monsen
10. Sølvi Monsen
Ut Karasjok: 09/03 09:19
Inn Levajok: 09/03 17:04
Tid brukt: 07:45
Hastighet: 11,0 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 21:16
Samlet pause: 08:39
11:13   4   2   1   X
14 Jan Slosar
14. Jan Slosar
Ut Karasjok: 09/03 09:55
Inn Levajok: 09/03 15:17
Tid brukt: 05:22
Hastighet: 15,8 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 17:50
Samlet pause: 10:14
11:19   6   12   22   10   X
20 Bente Levorsen
20. Bente Levorsen
Ut Levajok: 09/03 19:36
Inn Skoganvarre: 10/03 02:55
Tid brukt: 07:19
Hastighet: 12,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 24:43
Samlet pause: 14:53
11:20   48   31   56   44   X
21 Sean Rebbeng Næss
21. Sean Rebbeng Næss
Ut Levajok: 10/03 03:03
Inn Skoganvarre: 10/03 11:46
Tid brukt: 08:43
Hastighet: 10,1 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 28:51
Samlet pause: 19:35
11:22   13   6   7   27   21   19   Disq.
23 John Øivind Selmer
23. John Øivind Selmer
Ut Jotka : 10/03 17:04
Inn Alta: 10/03 21:44
Tid brukt: 04:40
Hastighet: 11,4 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 37:23
Samlet pause: 20:59
11:26   10   14   17   X
27 Nicole Burger
27. Nicole Burger
Ut Karasjok: 09/03 09:02
Inn Levajok: 09/03 17:05
Tid brukt: 08:03
Hastighet: 10,6 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 20:55
Samlet pause: 08:44
11:28   30   22   6   X
29 Børge Johansen
29. Børge Johansen
Ut Karasjok: 09/03 09:50
Inn Levajok: 09/03 15:37
Tid brukt: 05:47
Hastighet: 14,7 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 20:01
Samlet pause: 08:08
11:29   46   51   30   55 » X
30 Lars Erik Gausen
30. Lars Erik Gausen
Ut Karasjok: 09/03 12:12
Inn Levajok: 09/03 19:25
Tid brukt: 07:13
Hastighet: 11,8 km/h
Ant. hunder inn: 7
Ut Levajok: 10/03 04:14
Stopp tid: 08:49
Ant. hunder ut: 5
Samlet gangtid: 22:23
Samlet pause: 18:22
11:30   33   26   38   X
31 Olivia Van Uytvanck
31. Olivia Van Uytvanck
Ut Karasjok: 09/03 11:24
Inn Levajok: 09/03 17:35
Tid brukt: 06:11
Hastighet: 13,7 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 19:54
Samlet pause: 10:11
11:32   31   X
33 Hanne Bakken Johansen
33. Hanne Bakken Johansen
Ut Jotka: 08/03 15:20
Inn Jergul: 08/03 20:33
Tid brukt: 05:13
Hastighet: 15,0 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 08:31
Samlet pause: 00:30
11:33   63   X
34 Jorge Andrés García
34. Jorge Andrés García
Ut Jotka: 08/03 15:39
Inn Jergul: 08/03 22:53
Tid brukt: 07:14
Hastighet: 10,8 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 11:18
Samlet pause: 00:02
11:38   35   36   50 » X
39 Sanja Heikkilä
39. Sanja Heikkilä
Ut Jergul: 09/03 01:48
Inn Karasjok: 09/03 07:15
Tid brukt: 05:27
Hastighet: 12,7 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Karasjok: 09/03 13:50
Stopp tid: 06:35
Ant. hunder ut: 7
Samlet gangtid: 14:20
Samlet pause: 11:52
11:39   21   3   4   X
40 Taisto Torneus
40. Taisto Torneus
Ut Karasjok: 09/03 10:41
Inn Levajok: 09/03 15:54
Tid brukt: 05:13
Hastighet: 16,3 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 18:09
Samlet pause: 10:06
11:48   26   49   12 » X
49 Ole Wingren
49. Ole Wingren
Ut Jergul: 09/03 00:44
Inn Karasjok: 09/03 05:01
Tid brukt: 04:17
Hastighet: 16,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Ut Karasjok: 09/03 09:09
Stopp tid: 04:08
Ant. hunder ut: 6
Samlet gangtid: 11:31
Samlet pause: 09:50
11:49   51   46   49   25   X
50 Eileen Strøm
50. Eileen Strøm
Ut Levajok: 09/03 22:19
Inn Skoganvarre: 10/03 07:10
Tid brukt: 08:51
Hastighet: 9,9 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 28:46
Samlet pause: 14:35
11:50   71   70   68   66   X
51 Joakim Wisløff
51. Joakim Wisløff
Ut Levajok: 10/03 12:36
Inn Skoganvarre: 11/03 14:32
Tid brukt: 25:56
Hastighet: 3,4 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 51:31
Samlet pause: 23:11
11:56   55   61   63   X
57 Ingebjørg Tollefsen
57. Ingebjørg Tollefsen
Ut Karasjok: 09/03 13:52
Inn Levajok: 09/03 20:30
Tid brukt: 06:38
Hastighet: 12,8 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 21:01
Samlet pause: 11:33
11:57   57   55   55   X
58 Ronny Tennfjord
58. Ronny Tennfjord
Ut Karasjok: 09/03 11:57
Inn Levajok: 09/03 19:24
Tid brukt: 07:27
Hastighet: 11,4 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 21:49
Samlet pause: 09:38
11:59   59   58   52   32   X
60 Nieske Wierda
60. Nieske Wierda
Ut Levajok: 09/03 22:34
Inn Skoganvarre: 10/03 06:42
Tid brukt: 08:08
Hastighet: 10,8 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 28:18
Samlet pause: 14:25
12:02   66   58   57   47 » X
63 Victor Halvorsen
63. Victor Halvorsen
Ut Karasjok: 09/03 11:58
Inn Levajok: 09/03 18:45
Tid brukt: 06:47
Hastighet: 12,5 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Levajok: 09/03 22:56
Stopp tid: 04:11
Ant. hunder ut: 8
Samlet gangtid: 20:44
Samlet pause: 14:10
12:03   54   54   47   51   X
64 Øyvind Jakobsen
64. Øyvind Jakobsen
Ut Levajok: 10/03 01:43
Inn Skoganvarre: 10/03 08:45
Tid brukt: 07:02
Hastighet: 12,5 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 25:51
Samlet pause: 18:51
12:05   X
66 Krzysztof Nowakowski
66. Krzysztof Nowakowski
Ut Alta: 08/03 12:05
Inn Jotka: 08/03 17:19
Tid brukt: 05:14
Hastighet: 10,1 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 05:14
12:10   70   67   69   66 » X
71 Roger Pedersen
71. Roger Pedersen
Ut Karasjok: 09/03 19:40
Inn Levajok: 10/03 04:05
Tid brukt: 08:25
Hastighet: 10,1 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Levajok: 10/03 12:35
Stopp tid: 08:30
Ant. hunder ut: 7
Samlet gangtid: 27:13
Samlet pause: 21:12
(53) 53 (78) 131 (69) 200 (85) 285 (88) 373 (56) 429 (53) 482
Distanse i km  

Forklaringer

 »  Løperen er underveis til sjekkpunktet
 X  Løperen brøt løpet ved sjekkpunktet
 N  Løperen er inne på sjekkpunktet
 N  Løperen har passert sjekkpunktet
(Tallene i boksene viser plassering i løpet)
Sjekkpunkt Sjekkpunkt - Klikk på symbolet for å se detaljer
1 Startnummer til løper
(+8t) Gjenstående hviletid for løper