Reload
FL1000 1995
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 00:00
Siste oppdatering: 12. mars 1995
27. mai 08:58
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
Løype
Start -- C1 -- C2 -- C3 -- C4 -- C5 -- C6 -- C7 -- C8 -- C9 -- C10 -- C11 -- C12 -- Finish 
13:10   2   5   4   4   3   1   2   2   1   1   1   1   1
36 Robert Sørlie
36. Robert Sørlie
Ut Jotka: 09/03 23:02
Inn Strand Camping: 10/03 02:30
Tid brukt: 03:28
Hastighet: 12,7 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 83:00
Samlet pause: 50:20
13:14   6   3   1   1   1   2   1   2   2   3   2   2   2
38 Rolf W. Johansen
38. Rolf W. Johansen
Ut Jotka: 09/03 23:45
Inn Strand Camping: 10/03 03:35
Tid brukt: 03:50
Hastighet: 11,5 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 88:14
Samlet pause: 46:07
13:02   1   13   6   5   5   4   3   1   3   2   3   3   3
32 Harald Tunheim
32. Harald Tunheim
Ut Jotka: 10/03 03:07
Inn Strand Camping: 10/03 08:13
Tid brukt: 05:06
Hastighet: 8,6 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 91:56
Samlet pause: 47:15
13:24   9   12   5   3   4   5   5   5   5   4   4   4   4
43 Roger Dahl
43. Roger Dahl
Ut Jotka: 10/03 04:11
Inn Strand Camping: 10/03 09:15
Tid brukt: 05:04
Hastighet: 8,7 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 94:52
Samlet pause: 44:59
13:28   9   2   3   6   6   6   6   7   7   7   5   5   5
45 Torgeir Øren
45. Torgeir Øren
Ut Jotka: 10/03 05:36
Inn Strand Camping: 10/03 09:40
Tid brukt: 04:04
Hastighet: 10,8 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 90:54
Samlet pause: 49:18
13:30   13   9   12   8   12   11   7   6   6   5   6   6   5
46 Stein Håvard Fjestad
46. Stein Håvard Fjestad
Ut Jotka: 10/03 05:36
Inn Strand Camping: 10/03 09:40
Tid brukt: 04:04
Hastighet: 10,8 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 101:39
Samlet pause: 38:31
13:20   12   1   2   2   2   3   4   2   4   6   7   7   7
41 Arne Karlstrøm
41. Arne Karlstrøm
Ut Jotka: 10/03 08:07
Inn Strand Camping: 10/03 12:42
Tid brukt: 04:35
Hastighet: 9,6 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 92:28
Samlet pause: 50:54
13:34   15   7   9   10   8   7   9   8   8   8   8   8   8
48 Kjell Smestad
48. Kjell Smestad
Ut Jotka: 11/03 22:47
Inn Strand Camping: 12/03 02:00
Tid brukt: 03:13
Hastighet: 13,7 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 109:53
Samlet pause: 70:33
13:32   13   5   11   13   9   10   12   10   9   8   9   9   9
47 Tom Frode Johansen
47. Tom Frode Johansen
Ut Jotka: 11/03 22:47
Inn Strand Camping: 12/03 02:07
Tid brukt: 03:20
Hastighet: 13,2 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 132:57
Samlet pause: 47:38
13:04   4   11   13   11   10   9   10   10   11   8   9   9   9
33 Kristin Åsheim
33. Kristin Åsheim
Ut Jotka: 11/03 22:47
Inn Strand Camping: 12/03 02:07
Tid brukt: 03:20
Hastighet: 13,2 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 126:30
Samlet pause: 54:33
13:06   5   15   8   14   11   14   15 » X
34 Rune Johansen
34. Rune Johansen
Ut Levajok: 08/03 20:40
Inn Karasjok: 09/03 10:54
Tid brukt: 14:14
Hastighet: 6,0 km/h
Ant. hunder inn: 12
Ut Karasjok: 09/03 19:15
Stopp tid: 08:21
Ant. hunder ut: 12
Samlet gangtid: 50:22
Samlet pause: 75:47
13:08   3   14   14   15   15   15   14   14   X
35 Stein P. Åsheim
35. Stein P. Åsheim
Ut Lappuluobal: 11/03 13:00
Inn Kautokeino: 11/03 23:00
Tid brukt: 10:00
Hastighet: 6,8 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 132:25
Samlet pause: 45:27
13:12   7   10   15   12   14   13   13   X
37 Joni Henrik Elomaa
37. Joni Henrik Elomaa
Ut Karasjok: 09/03 03:05
Inn Lappuluobal: 10/03 08:25
Tid brukt: 29:20
Hastighet: 4,9 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 100:31
Samlet pause: 38:42
13:16   8   3   7   7   7   8   8   X
39 Kent Fjellborg
39. Kent Fjellborg
Ut Karasjok: 07/03 13:57
Inn Lappuluobal: 08/03 16:20
Tid brukt: 26:23
Hastighet: 5,4 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 65:40
Samlet pause: 33:24
13:22   17   17   17   17   X
42 Nils Nordwall
42. Nils Nordwall
Ut Stabbursnes: 07/03 10:00
Inn Skoganvarre: 07/03 13:13
Tid brukt: 43851:13
Hastighet: 0,0 km/h
Ant. hunder inn: 12
Samlet gangtid: 43888:25
Samlet pause: 31:26
13:26   11   7   10   8   12   12   11   10   10   8 » X
44 Søren Nilsson
44. Søren Nilsson
Ut Kautokeino: 10/03 02:30
Inn Masi: 11/03 00:31
Tid brukt: 22:01
Hastighet: 3,4 km/h
Ant. hunder inn: 12
Ut Masi: 11/03 06:27
Stopp tid: 05:56
Ant. hunder ut: 12
Samlet gangtid: 96:34
Samlet pause: 64:27
13:36   16   16   16   16   16   16   16 » X
49 Mathias Romsås
49. Mathias Romsås
Ut Levajok: 08/03 23:02
Inn Karasjok: 09/03 12:11
Tid brukt: 13:09
Hastighet: 6,5 km/h
Ant. hunder inn: 12
Ut Karasjok: 10/03 04:58
Stopp tid: 16:47
Ant. hunder ut: 12
Samlet gangtid: 80:26
Samlet pause: 54:56
(19) 19 (37) 56 (110) 166 (73) 239 (67) 306 (88) 394 (85) 479 (143) 622 (68) 690 (74) 764 (50) 814 (60) 874 (44) 918
Distanse i km  

Forklaringer

 »  Løperen er underveis til sjekkpunktet
 X  Løperen brøt løpet ved sjekkpunktet
 N  Løperen er inne på sjekkpunktet
 N  Løperen har passert sjekkpunktet
(Tallene i boksene viser plassering i løpet)
Sjekkpunkt Sjekkpunkt - Klikk på symbolet for å se detaljer
1 Startnummer til løper
(+8t) Gjenstående hviletid for løper