Reload
FL500 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:00
Siste oppdatering: 11. mars 2009
27. mai 08:02
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
Løype
Start -- C1 -- C2 -- C3 -- C4 -- C5 -- C6 -- Finish 
11:29   7   3   2   1   1   1   1
27 Arnt Ola Skjerve
27. Arnt Ola Skjerve
Ut Jotka: 09/03 11:53
Inn Alta: 09/03 15:09
Tid brukt: 03:16
Hastighet: 16,2 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 31:20
Samlet pause: 20:20
11:11   2   2   3   2   2   2   2
9 Ronny Wingren
9. Ronny Wingren
Ut Jotka: 09/03 12:24
Inn Alta: 09/03 15:44
Tid brukt: 03:20
Hastighet: 15,9 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 31:52
Samlet pause: 20:41
11:06   3   5   1   3   3   3   3
4 Taisto Torneus
4. Taisto Torneus
Ut Jotka: 09/03 12:47
Inn Alta: 09/03 16:37
Tid brukt: 03:50
Hastighet: 13,8 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 32:48
Samlet pause: 20:43
11:03   1   1   4   4   4   4   4
1 Elisabeth Edland
1. Elisabeth Edland
Ut Jotka: 09/03 13:39
Inn Alta: 09/03 17:14
Tid brukt: 03:35
Hastighet: 14,8 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 33:22
Samlet pause: 20:49
11:05   5   4   6   6   5   5   5
3 Sebastian Plur Nilssen
3. Sebastian Plur Nilssen
Ut Jotka: 09/03 15:10
Inn Alta: 09/03 18:48
Tid brukt: 03:38
Hastighet: 14,6 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 34:56
Samlet pause: 20:47
11:08   4   5   15   9   8   6   6
6 Gisle Mjåtvedt
6. Gisle Mjåtvedt
Ut Jotka: 09/03 15:11
Inn Alta: 09/03 19:09
Tid brukt: 03:58
Hastighet: 13,4 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 34:07
Samlet pause: 21:54
11:32   17   8   7   5   7   7   7
30 Bernd Helmich
30. Bernd Helmich
Ut Jotka: 09/03 15:39
Inn Alta: 09/03 19:32
Tid brukt: 03:53
Hastighet: 13,6 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 34:44
Samlet pause: 21:16
11:15   9   8   8   14   11   8   8
13 Svein Arild Danielsen
13. Svein Arild Danielsen
Ut Jotka: 09/03 16:17
Inn Alta: 09/03 20:06
Tid brukt: 03:49
Hastighet: 13,9 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 36:07
Samlet pause: 20:44
11:07   10   25   28   24   12   8   9
5 Steinar Kristensen
5. Steinar Kristensen
Ut Jotka: 09/03 16:17
Inn Alta: 09/03 20:15
Tid brukt: 03:58
Hastighet: 13,4 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 36:16
Samlet pause: 20:52
11:40   30   19   17   8   10   11   10
38 Ole Sigleif Johansen
38. Ole Sigleif Johansen
Ut Jotka: 09/03 16:48
Inn Alta: 09/03 20:17
Tid brukt: 03:29
Hastighet: 15,2 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 36:17
Samlet pause: 20:20
11:22   20   16   18   16   14   12   11
20 Jaakko Mölsä
20. Jaakko Mölsä
Ut Jotka: 09/03 16:48
Inn Alta: 09/03 20:26
Tid brukt: 03:38
Hastighet: 14,6 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 36:36
Samlet pause: 20:28
11:04   8   7   13   7   6   10   12
2 Svein Sødahl Kvam
2. Svein Sødahl Kvam
Ut Jotka: 09/03 16:27
Inn Alta: 09/03 21:12
Tid brukt: 04:45
Hastighet: 11,2 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 37:17
Samlet pause: 20:51
11:20   19   13   14   12   13   13   13
18 Sven Stabekk
18. Sven Stabekk
Ut Jotka: 09/03 16:57
Inn Alta: 09/03 21:20
Tid brukt: 04:23
Hastighet: 12,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 37:24
Samlet pause: 20:36
11:09   5   35   19   10   9   14   14
7 Roy-Åge Jensen Ugseth
7. Roy-Åge Jensen Ugseth
Ut Jotka: 09/03 17:16
Inn Alta: 09/03 21:43
Tid brukt: 04:27
Hastighet: 11,9 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 37:46
Samlet pause: 20:48
11:25   21   41   20   20   16   15   15
23 Aila Emilie Sarre
23. Aila Emilie Sarre
Ut Jotka: 09/03 18:04
Inn Alta: 09/03 21:55
Tid brukt: 03:51
Hastighet: 13,8 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 36:15
Samlet pause: 22:15
11:13   12   8   9   15   15   16   16
11 John Øivind Selmer
11. John Øivind Selmer
Ut Jotka: 09/03 18:20
Inn Alta: 09/03 23:08
Tid brukt: 04:48
Hastighet: 11,0 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 39:19
Samlet pause: 20:36
11:48   38   40   29   26   22   19   17
46 Mats Pettersson
46. Mats Pettersson
Ut Jotka: 09/03 20:57
Inn Alta: 10/03 00:55
Tid brukt: 03:58
Hastighet: 13,4 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 37:12
Samlet pause: 23:55
11:19   14   17   5   23   20   18   18
17 Jan Gunnar Vian
17. Jan Gunnar Vian
Ut Jotka: 09/03 20:35
Inn Alta: 10/03 01:17
Tid brukt: 04:42
Hastighet: 11,3 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 39:47
Samlet pause: 22:11
11:41   44   27   21   25   23   20   19
39 Elisabeth Riseth
39. Elisabeth Riseth
Ut Jotka: 09/03 21:23
Inn Alta: 10/03 01:24
Tid brukt: 04:01
Hastighet: 13,2 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 39:17
Samlet pause: 22:26
11:46   34   22   25   19   26   21   19
44 Øyvind Mortensen
44. Øyvind Mortensen
Ut Jotka: 09/03 21:22
Inn Alta: 10/03 01:24
Tid brukt: 04:02
Hastighet: 13,1 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 37:32
Samlet pause: 24:06
11:18   12   12   9   13   21   25   21
16 Vidar Løkeng
16. Vidar Løkeng
Ut Jotka: 09/03 21:48
Inn Alta: 10/03 01:25
Tid brukt: 03:37
Hastighet: 14,7 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 35:33
Samlet pause: 26:34
11:33   32   24   26   22   24   23   22
31 Jon Olav Borgebund
31. Jon Olav Borgebund
Ut Jotka: 09/03 21:12
Inn Alta: 10/03 01:30
Tid brukt: 04:18
Hastighet: 12,3 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 37:34
Samlet pause: 24:23
11:10   24   37   30   27   27   26   23
8 Charlotta Rylander
8. Charlotta Rylander
Ut Jotka: 09/03 22:14
Inn Alta: 10/03 02:20
Tid brukt: 04:06
Hastighet: 12,9 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 39:04
Samlet pause: 24:06
11:34   36   42   36   28   25   24   24
32 Ingjerd Melbø
32. Ingjerd Melbø
Ut Jotka: 09/03 21:47
Inn Alta: 10/03 03:03
Tid brukt: 05:16
Hastighet: 10,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 39:08
Samlet pause: 24:21
11:38   29   19   12   18   18   17   25
36 Waling Magnus Gorter Voie
36. Waling Magnus Gorter Voie
Ut Jotka: 09/03 20:26
Inn Alta: 10/03 04:18
Tid brukt: 07:52
Hastighet: 6,7 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 42:22
Samlet pause: 22:18
11:27   28   26   22   21   29   27   26
25 Sébastien Vergnaud
25. Sébastien Vergnaud
Ut Jotka: 10/03 01:22
Inn Alta: 10/03 06:20
Tid brukt: 04:58
Hastighet: 10,7 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 43:37
Samlet pause: 23:16
11:26   31   38   40   31   37   28   27
24 Karin Olsson
24. Karin Olsson
Ut Jotka: 10/03 02:52
Inn Alta: 10/03 07:09
Tid brukt: 04:17
Hastighet: 12,4 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 39:29
Samlet pause: 28:14
11:12   11   11   11   11   18   21   28
10 Ingvild Lakseide
10. Ingvild Lakseide
Ut Jotka: 09/03 21:22
Inn Alta: 10/03 07:47
Tid brukt: 10:25
Hastighet: 5,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 46:23
Samlet pause: 22:12
11:42   35   39   42   30   34   31   28
40 Ben Voigt
40. Ben Voigt
Ut Jotka: 10/03 04:05
Inn Alta: 10/03 07:47
Tid brukt: 03:42
Hastighet: 14,3 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 39:07
Samlet pause: 28:58
11:45   41   30   35   33   31   32   30
43 Jan Navjord
43. Jan Navjord
Ut Jotka: 10/03 04:14
Inn Alta: 10/03 08:09
Tid brukt: 03:55
Hastighet: 13,5 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 38:11
Samlet pause: 30:13
11:44   36   27   33   34   31   32   31
42 Ben Livesey
42. Ben Livesey
Ut Jotka: 10/03 04:14
Inn Alta: 10/03 08:27
Tid brukt: 04:13
Hastighet: 12,6 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 38:27
Samlet pause: 30:16
11:35   45   43   37   29   33   30   32
33 Fredrik Filander
33. Fredrik Filander
Ut Jotka: 10/03 04:03
Inn Alta: 10/03 08:40
Tid brukt: 04:37
Hastighet: 11,5 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 40:45
Samlet pause: 28:20
11:39   39   32   43   40   39   35   33
37 Tommy Theodorsen
37. Tommy Theodorsen
Ut Jotka: 10/03 04:17
Inn Alta: 10/03 08:40
Tid brukt: 04:23
Hastighet: 12,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 41:01
Samlet pause: 27:59
11:47   41   29   39   36   30   29   34
45 Ørjan Johansen
45. Ørjan Johansen
Ut Jotka: 10/03 04:03
Inn Alta: 10/03 09:00
Tid brukt: 04:57
Hastighet: 10,7 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 41:07
Samlet pause: 28:06
11:43   43   33   38   39   35   36   35
41 David Dale
41. David Dale
Ut Jotka: 10/03 04:54
Inn Alta: 10/03 09:34
Tid brukt: 04:40
Hastighet: 11,4 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 42:45
Samlet pause: 27:06
11:28   26   31   41   38   40   34   36
26 Dariusz Morsztyn
26. Dariusz Morsztyn
Ut Jotka: 10/03 05:35
Inn Alta: 10/03 10:05
Tid brukt: 04:30
Hastighet: 11,8 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 42:18
Samlet pause: 28:19
11:16   15   44   33   32   28   38   37
14 Stein Tage Domaas
14. Stein Tage Domaas
Ut Jotka: 10/03 07:53
Inn Alta: 10/03 12:00
Tid brukt: 04:07
Hastighet: 12,9 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 37:53
Samlet pause: 34:51
11:30   26   45   45   42   41   40   38
28 Dag Broch
28. Dag Broch
Ut Jotka: 10/03 09:15
Inn Alta: 10/03 13:44
Tid brukt: 04:29
Hastighet: 11,8 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 39:56
Samlet pause: 34:18
11:23   25   22   23   35   36   39   39
21 Børge Johansen
21. Børge Johansen
Ut Jotka: 10/03 08:26
Inn Alta: 10/03 14:27
Tid brukt: 06:01
Hastighet: 8,8 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 44:29
Samlet pause: 30:35
11:36   46   36   32   41   38   37   40
34 Rolf-Helge Ellingsen
34. Rolf-Helge Ellingsen
Ut Jotka: 10/03 09:57
Inn Alta: 10/03 15:41
Tid brukt: 05:44
Hastighet: 9,2 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 48:02
Samlet pause: 28:03
11:31   39   47   44   43   42   41   41
29 Melanie Clegg
29. Melanie Clegg
Ut Jotka: 10/03 16:04
Inn Alta: 11/03 00:41
Tid brukt: 08:37
Hastighet: 6,2 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 46:09
Samlet pause: 39:01
11:14   22   21   X
12 Lars Ekornrød
12. Lars Ekornrød
Ut Skoganvarre: 07/03 23:04
Inn Levajok: 08/03 06:55
Tid brukt: 07:51
Hastighet: 11,2 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 16:18
Samlet pause: 03:23
11:17   17   15 » X
15 Bjørn Utstøl
15. Bjørn Utstøl
Ut Jotka: 07/03 14:45
Inn Skoganvarre: 07/03 19:21
Tid brukt: 04:36
Hastighet: 15,7 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Skoganvarre: 07/03 23:59
Stopp tid: 04:38
Ant. hunder ut: 7
Samlet gangtid: 08:04
Samlet pause: 04:38
11:21   15   13   24   17   17 » X
19 Jukka Honkapirtti
19. Jukka Honkapirtti
Ut Karasjok: 09/03 00:38
Inn Jergul: 09/03 06:19
Tid brukt: 05:41
Hastighet: 12,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Ut Jergul: 09/03 12:20
Stopp tid: 06:01
Ant. hunder ut: 5
Samlet gangtid: 28:28
Samlet pause: 20:31
11:24   23   17   27   X
22 Hallgeir Jenssen
22. Hallgeir Jenssen
Ut Levajok: 08/03 17:15
Inn Karasjok: 09/03 01:38
Tid brukt: 08:23
Hastighet: 10,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 24:32
Samlet pause: 13:42
11:37   32   34   31 » X
35 Kjetil Ernstsen
35. Kjetil Ernstsen
Ut Skoganvarre: 08/03 01:02
Inn Levajok: 08/03 09:30
Tid brukt: 08:28
Hastighet: 10,4 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Levajok: 08/03 17:39
Stopp tid: 08:09
Ant. hunder ut: 8
Samlet gangtid: 16:44
Samlet pause: 13:18
11:49   47   X
47 Gerhard Hirz
47. Gerhard Hirz
Ut Jotka: 07/03 17:27
Inn Skoganvarre: 07/03 22:25
Tid brukt: 04:58
Hastighet: 14,5 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 09:06
Samlet pause: 01:30
(53) 53 (72) 125 (88) 213 (85) 298 (69) 367 (78) 445 (53) 498
Distanse i km  

Forklaringer

 »  Løperen er underveis til sjekkpunktet
 X  Løperen brøt løpet ved sjekkpunktet
 N  Løperen er inne på sjekkpunktet
 N  Løperen har passert sjekkpunktet
(Tallene i boksene viser plassering i løpet)
Sjekkpunkt Sjekkpunkt - Klikk på symbolet for å se detaljer
1 Startnummer til løper
(+8t) Gjenstående hviletid for løper