Reload
FL500 2007
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 17. mars 2007
27. mai 08:55
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
Løype
Start -- C1 -- C2 -- C3 -- C4 -- C5 -- C6 -- Finish 
12:49   2   1   2   1   1   1   1
50 Elisabeth Edland
50. Elisabeth Edland
Ut Jotka: 12/03 16:37
Inn Alta S: 12/03 20:25
Tid brukt: 03:48
Hastighet: 13,9 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 34:36
Samlet pause: 21:00
13:15   16   7   11   2   2   2   2
76 Katy Meier
76. Katy Meier
Ut Jotka: 12/03 18:26
Inn Alta S: 12/03 22:13
Tid brukt: 03:47
Hastighet: 14,0 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 36:23
Samlet pause: 20:35
12:40   5   3   1   4   3   3   3
41 Mona Kolstad
41. Mona Kolstad
Ut Jotka: 12/03 19:23
Inn Alta S: 12/03 23:03
Tid brukt: 03:40
Hastighet: 14,5 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 37:15
Samlet pause: 21:08
13:25   23   8   4   8   4   4   4
86 John Øivind Selmer
86. John Øivind Selmer
Ut Jotka: 12/03 19:28
Inn Alta S: 12/03 23:08
Tid brukt: 03:40
Hastighet: 14,5 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 37:14
Samlet pause: 20:29
13:08   18   21   21   7   5   5   5
69 Jan Øystein Dervo
69. Jan Øystein Dervo
Ut Jotka: 12/03 20:09
Inn Alta S: 13/03 00:19
Tid brukt: 04:10
Hastighet: 12,7 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 38:27
Samlet pause: 20:44
12:43   3   6   22   8   5   6   6
44 Kari Thomassen
44. Kari Thomassen
Ut Jotka: 12/03 20:18
Inn Alta S: 13/03 00:27
Tid brukt: 04:09
Hastighet: 12,8 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 38:40
Samlet pause: 21:04
12:55   14   15   29   26   10   7   7
56 Stein Are Harder
56. Stein Are Harder
Ut Jotka: 12/03 20:36
Inn Alta S: 13/03 00:33
Tid brukt: 03:57
Hastighet: 13,4 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 38:46
Samlet pause: 20:52
12:58   9   11   9   4   11   8   8
59 Berit B. Megård
59. Berit B. Megård
Ut Jotka: 12/03 20:46
Inn Alta S: 13/03 00:51
Tid brukt: 04:05
Hastighet: 13,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 39:02
Samlet pause: 20:51
13:24   32   27   12   17   7   9   9
85 Magne Storstein
85. Magne Storstein
Ut Jotka: 12/03 20:51
Inn Alta S: 13/03 01:30
Tid brukt: 04:39
Hastighet: 11,4 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 39:40
Samlet pause: 20:26
12:53   6   18   19   10   8   10   10
54 Jan Vidar Dahle
54. Jan Vidar Dahle
Ut Jotka: 12/03 21:23
Inn Alta S: 13/03 01:41
Tid brukt: 04:18
Hastighet: 12,3 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 39:26
Samlet pause: 21:22
12:51   7   4   5   16   13   11   11
52 Daniel Larsen
52. Daniel Larsen
Ut Jotka: 12/03 21:50
Inn Alta S: 13/03 01:51
Tid brukt: 04:01
Hastighet: 13,2 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 40:03
Samlet pause: 20:57
12:56   16   17   38   29   14   12   12
57 Mikael Jutila
57. Mikael Jutila
Ut Jotka: 12/03 22:06
Inn Alta S: 13/03 01:53
Tid brukt: 03:47
Hastighet: 14,0 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 38:54
Samlet pause: 22:03
12:45   8   14   20   27   18   13   13
46 Steffen Neumann
46. Steffen Neumann
Ut Jotka: 12/03 22:47
Inn Alta S: 13/03 03:06
Tid brukt: 04:19
Hastighet: 12,3 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 39:58
Samlet pause: 22:23
13:36   40   34   14   13   15   13   14
97 Caroline Kuljunlahti
97. Caroline Kuljunlahti
Ut Jotka: 12/03 22:54
Inn Alta S: 13/03 03:09
Tid brukt: 04:15
Hastighet: 12,5 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 41:15
Samlet pause: 20:18
13:37   41   34   14   13   15   13   14
98 Eirik Nilsen
98. Eirik Nilsen
Ut Jotka: 12/03 22:54
Inn Alta S: 13/03 03:09
Tid brukt: 04:15
Hastighet: 12,5 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 41:15
Samlet pause: 20:17
13:22   25   46   16   15   18   16   16
83 Karl Petter Beldo
83. Karl Petter Beldo
Ut Jotka: 12/03 23:05
Inn Alta S: 13/03 03:16
Tid brukt: 04:11
Hastighet: 12,7 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 41:24
Samlet pause: 20:30
13:01   23   24   28   31   22   17   17
62 Ole Christian Povenius
62. Ole Christian Povenius
Ut Jotka: 13/03 00:38
Inn Alta S: 13/03 04:43
Tid brukt: 04:05
Hastighet: 13,0 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 42:46
Samlet pause: 20:56
13:32   52   39   40   34   26   18   18
93 Trine Kristiansen Lyrek
93. Trine Kristiansen Lyrek
Ut Jotka: 13/03 00:53
Inn Alta S: 13/03 04:45
Tid brukt: 03:52
Hastighet: 13,7 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 41:30
Samlet pause: 21:43
12:46   12   19   26   19   21   18   19
47 Olav Henke
47. Olav Henke
Ut Jotka: 13/03 00:53
Inn Alta S: 13/03 05:15
Tid brukt: 04:22
Hastighet: 12,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 42:04
Samlet pause: 22:25
13:14   28   20   34   28   25   20   20
75 Michael Jeckel
75. Michael Jeckel
Ut Jotka: 13/03 01:37
Inn Alta S: 13/03 05:37
Tid brukt: 04:00
Hastighet: 13,2 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 38:47
Samlet pause: 25:36
13:29   47   42   45   35   29   25   21
90 Espen Prestbakmo
90. Espen Prestbakmo
Ut Jotka: 13/03 04:09
Inn Alta S: 13/03 07:56
Tid brukt: 03:47
Hastighet: 14,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 42:26
Samlet pause: 24:01
13:30   42   36   27   22   23   22   22
91 Aslak Prestbakmo
91. Aslak Prestbakmo
Ut Jotka: 13/03 03:33
Inn Alta S: 13/03 08:12
Tid brukt: 04:39
Hastighet: 11,4 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 42:54
Samlet pause: 23:48
13:40   53   45   37   32   32   26   23
101 Åsmund Snortheim
101. Åsmund Snortheim
Ut Jotka: 13/03 05:27
Inn Alta S: 13/03 10:19
Tid brukt: 04:52
Hastighet: 10,9 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 45:08
Samlet pause: 23:31
13:38   46   39   31   24   20   21   24
99 Arne Oddvar Nilsen
99. Arne Oddvar Nilsen
Ut Jotka: 13/03 06:15
Inn Alta S: 13/03 10:53
Tid brukt: 04:38
Hastighet: 11,4 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 43:32
Samlet pause: 25:43
13:42   61   58   52   40   31   28   25
103 Kjell Løken
103. Kjell Løken
Ut Jotka: 13/03 07:01
Inn Alta S: 13/03 11:23
Tid brukt: 04:22
Hastighet: 12,1 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 45:46
Samlet pause: 23:55
13:17   38   32   17   36   34   29   26
78 Anders Selin
78. Anders Selin
Ut Jotka: 13/03 07:40
Inn Alta S: 13/03 12:14
Tid brukt: 04:34
Hastighet: 11,6 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 50:01
Samlet pause: 20:56
13:28   54   59   41   41   43   30   27
89 Kenneth Gjemmestad
89. Kenneth Gjemmestad
Ut Jotka: 13/03 09:30
Inn Alta S: 13/03 13:56
Tid brukt: 04:26
Hastighet: 12,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 46:28
Samlet pause: 26:00
12:38   34   52   49   42   40   31   28
39 Bjørn Arthur Klubnes
39. Bjørn Arthur Klubnes
Ut Jotka: 13/03 09:31
Inn Alta S: 13/03 14:17
Tid brukt: 04:46
Hastighet: 11,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 49:20
Samlet pause: 24:19
13:41   64   56   50   46   42   34   29
102 Isabelle Travadon
102. Isabelle Travadon
Ut Jotka: 13/03 10:25
Inn Alta S: 13/03 14:36
Tid brukt: 04:11
Hastighet: 12,7 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 44:03
Samlet pause: 28:52
13:35   64   55   42   39   35   27   30
96 Jan Petter Amundsen
96. Jan Petter Amundsen
Ut Jotka: 13/03 05:46
Inn Alta S: 13/03 15:38
Tid brukt: 09:52
Hastighet: 5,4 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 50:28
Samlet pause: 23:35
13:13   31   30   32   30   24   22   30
74 Johan Malmström
74. Johan Malmström
Ut Jotka: 13/03 03:33
Inn Alta S: 13/03 15:38
Tid brukt: 12:05
Hastighet: 4,4 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 52:57
Samlet pause: 21:28
13:26   49   54   50   47   44   32   32
87 Raimo Lehtinen
87. Raimo Lehtinen
Ut Jotka: 13/03 11:11
Inn Alta S: 13/03 15:49
Tid brukt: 04:38
Hastighet: 11,4 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 49:46
Samlet pause: 24:37
13:33   48   49   46   45   37   34   33
94 Kai Hegre
94. Kai Hegre
Ut Jotka: 13/03 10:33
Inn Alta S: 13/03 15:57
Tid brukt: 05:24
Hastighet: 9,8 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 47:45
Samlet pause: 26:39
13:10   34   24   7   11   26   36   34
71 Rolf Eerden
71. Rolf Eerden
Ut Jotka: 13/03 12:37
Inn Alta S: 13/03 16:07
Tid brukt: 03:30
Hastighet: 15,1 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 41:45
Samlet pause: 33:12
13:03   30   42   43   43   41   32   35
64 Pekka Syrjänen
64. Pekka Syrjänen
Ut Jotka: 13/03 11:22
Inn Alta S: 13/03 16:30
Tid brukt: 05:08
Hastighet: 10,3 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 48:49
Samlet pause: 26:38
13:02   25   30   25   37   33   37   36
63 Roy-Åge Jensen Ugseth
63. Roy-Åge Jensen Ugseth
Ut Jotka: 13/03 13:58
Inn Alta S: 13/03 18:09
Tid brukt: 04:11
Hastighet: 12,7 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 43:33
Samlet pause: 33:34
12:42   42   56   55   53   47   38   37
43 Rolf-Helge Ellingsen
43. Rolf-Helge Ellingsen
Ut Jotka: 13/03 15:45
Inn Alta S: 13/03 20:52
Tid brukt: 05:07
Hastighet: 10,4 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 51:41
Samlet pause: 28:29
12:39   19   37   48   48   46   39   38
40 Ørjan Wårheim
40. Ørjan Wårheim
Ut Jotka: 13/03 17:07
Inn Alta S: 13/03 21:35
Tid brukt: 04:28
Hastighet: 11,9 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 44:36
Samlet pause: 36:20
12:50   67   66   62   56   49   42   39
51 Jaco Alex Ulmann
51. Jaco Alex Ulmann
Ut Jotka: 13/03 20:50
Inn Alta S: 14/03 01:52
Tid brukt: 05:02
Hastighet: 10,5 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 53:09
Samlet pause: 31:53
13:21   56   46   61   52   45   41   40
82 Johanne Sundby
82. Johanne Sundby
Ut Jotka: 13/03 20:40
Inn Alta S: 14/03 04:08
Tid brukt: 07:28
Hastighet: 7,1 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 64:17
Samlet pause: 22:30
13:34   66   61   44   43   38   40   41
95 Joar Leifseth Ulsom
95. Joar Leifseth Ulsom
Ut Jotka: 14/03 00:33
Inn Alta S: 14/03 05:22
Tid brukt: 04:49
Hastighet: 11,0 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 57:19
Samlet pause: 30:29
12:41   58   64   57   55   48   43   42
42 Håvard Alm
42. Håvard Alm
Ut Jotka: 13/03 21:26
Inn Alta S: 14/03 06:04
Tid brukt: 08:38
Hastighet: 6,1 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 55:03
Samlet pause: 34:20
12:44   3   4   3   X
45 Terje Hilmarsen
45. Terje Hilmarsen
Ut Levajok: 11/03 14:49
Inn Karasjok: 11/03 23:37
Tid brukt: 08:48
Hastighet: 9,7 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 25:41
Samlet pause: 09:12
12:47   32   44   X
48 Wolfgang Simon-Nilsen
48. Wolfgang Simon-Nilsen
Ut Skoganvarre: 11/03 03:20
Inn Levajok: 11/03 17:10
Tid brukt: 13:50
Hastighet: 6,4 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 23:29
Samlet pause: 04:54
12:48   36   50   54   48 » X
49 Svein Henrik Solberg
49. Svein Henrik Solberg
Ut Levajok: 12/03 00:47
Inn Karasjok: 12/03 09:27
Tid brukt: 08:40
Hastighet: 9,8 km/h
Ant. hunder inn: 7
Ut Karasjok: 12/03 12:34
Stopp tid: 03:07
Ant. hunder ut: 6
Samlet gangtid: 29:08
Samlet pause: 18:38
12:52   21   26   53 » X
53 Wenche Offerdal
53. Wenche Offerdal
Ut Skoganvarre: 11/03 01:15
Inn Levajok: 11/03 16:33
Tid brukt: 15:18
Hastighet: 5,8 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Levajok: 12/03 01:17
Stopp tid: 08:44
Ant. hunder ut: 5
Samlet gangtid: 24:04
Samlet pause: 12:21
12:54   1   2   17   3   X
55 Ole Wingren
55. Ole Wingren
Ut Karasjok: 12/03 01:40
Inn Jergul: 12/03 07:55
Tid brukt: 06:15
Hastighet: 11,0 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 28:09
Samlet pause: 14:52
12:57   12   10 » X
58 Marianne Dahlen
58. Marianne Dahlen
Ut Jotka: 10/03 16:22
Inn Skoganvarre: 10/03 20:48
Tid brukt: 04:26
Hastighet: 13,5 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Skoganvarre: 11/03 02:33
Stopp tid: 05:45
Ant. hunder ut: 8
Samlet gangtid: 07:51
Samlet pause: 05:45
12:59   9   11   9   4   X
60 Øystein Megård
60. Øystein Megård
Ut Karasjok: 12/03 02:03
Inn Jergul: 12/03 08:38
Tid brukt: 06:35
Hastighet: 10,5 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 28:52
Samlet pause: 14:47
13:00   11   13   36   21   17   X
61 Michael Kalcher
61. Michael Kalcher
Ut Jergul: 12/03 20:04
Inn Jotka: 13/03 03:29
Tid brukt: 07:25
Hastighet: 10,5 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 37:47
Samlet pause: 24:42
13:04   22   28   30   X
65 Atle Bjerke
65. Atle Bjerke
Ut Levajok: 11/03 18:08
Inn Karasjok: 12/03 01:19
Tid brukt: 07:11
Hastighet: 11,8 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 24:55
Samlet pause: 11:20
13:05   15   9   6   X
66 Øyvind Nordahl Næss
66. Øyvind Nordahl Næss
Ut Levajok: 11/03 15:13
Inn Karasjok: 11/03 22:57
Tid brukt: 07:44
Hastighet: 11,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 23:32
Samlet pause: 10:20
13:06   39   28   33   X
67 Gunter Kriegel
67. Gunter Kriegel
Ut Levajok: 11/03 17:34
Inn Karasjok: 12/03 00:45
Tid brukt: 07:11
Hastighet: 11,8 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 24:11
Samlet pause: 11:28
13:07   37   41   X
68 Hallgeir Jenssen
68. Hallgeir Jenssen
Ut Skoganvarre: 11/03 06:10
Inn Levajok: 11/03 17:53
Tid brukt: 11:43
Hastighet: 7,5 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 21:00
Samlet pause: 07:46
13:09   27   22   8 » X
70 Tom Halvor Ludvigsen
70. Tom Halvor Ludvigsen
Ut Skoganvarre: 11/03 00:14
Inn Levajok: 11/03 08:49
Tid brukt: 08:35
Hastighet: 10,3 km/h
Ant. hunder inn: 7
Ut Levajok: 11/03 15:25
Stopp tid: 06:36
Ant. hunder ut: 7
Samlet gangtid: 16:59
Samlet pause: 09:17
13:11   29   22   23   33   X
72 Sven Stabekk
72. Sven Stabekk
Ut Karasjok: 12/03 07:08
Inn Jergul: 12/03 14:00
Tid brukt: 06:52
Hastighet: 10,0 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 32:58
Samlet pause: 15:51
13:12   19   15   X
73 Taisto Torneus
73. Taisto Torneus
Ut Skoganvarre: 10/03 22:48
Inn Levajok: 11/03 09:13
Tid brukt: 10:25
Hastighet: 8,4 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 18:14
Samlet pause: 01:47
13:16   62   63   X
77 Roy-Helge Andreassen
77. Roy-Helge Andreassen
Ut Skoganvarre: 11/03 05:27
Inn Levajok: 11/03 11:57
Tid brukt: 06:30
Hastighet: 13,5 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 17:06
Samlet pause: 05:35
13:18   50   50   39   38   X
79 Matti Holmgren
79. Matti Holmgren
Ut Karasjok: 12/03 09:05
Inn Jergul: 12/03 15:41
Tid brukt: 06:36
Hastighet: 10,5 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 33:32
Samlet pause: 16:51
13:19   51 » X
80 Ivar Johan Sørli
80. Ivar Johan Sørli
Ut Alta S: 10/03 13:19
Inn Jotka: 10/03 17:31
Tid brukt: 04:12
Hastighet: 12,6 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Jotka: 10/03 17:50
Stopp tid: 00:19
Ant. hunder ut: 8
Samlet gangtid: 04:12
Samlet pause: 00:19
13:20   68   65   60   X
81 Børge Johansen
81. Børge Johansen
Ut Levajok: 12/03 02:14
Inn Karasjok: 12/03 12:09
Tid brukt: 09:55
Hastighet: 8,6 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 32:07
Samlet pause: 14:42
13:23   44   X
84 Åshild Bye
84. Åshild Bye
Ut Jotka: 10/03 17:40
Inn Skoganvarre: 10/03 22:11
Tid brukt: 04:31
Hastighet: 13,3 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 08:24
Samlet pause: 00:24
13:27   60 » X
88 Phil Gretton
88. Phil Gretton
Ut Alta S: 10/03 13:27
Inn Jotka: 10/03 17:55
Tid brukt: 04:28
Hastighet: 11,9 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Jotka: 10/03 21:30
Stopp tid: 03:35
Ant. hunder ut: 8
Samlet gangtid: 04:28
Samlet pause: 03:35
13:31   59   62   59   51   X
92 Ingjerd Melbø
92. Ingjerd Melbø
Ut Karasjok: 12/03 13:54
Inn Jergul: 12/03 17:55
Tid brukt: 04:01
Hastighet: 17,2 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 35:55
Samlet pause: 16:29
13:39   55   48   47   50 » X
100 Vemund Solli
100. Vemund Solli
Ut Levajok: 11/03 23:36
Inn Karasjok: 12/03 09:51
Tid brukt: 10:15
Hastighet: 8,3 km/h
Ant. hunder inn: 7
Ut Karasjok: 12/03 16:55
Stopp tid: 07:04
Ant. hunder ut: 6
Samlet gangtid: 31:42
Samlet pause: 19:34
13:43   44   33   24   20   X
104 Daniele Rao
104. Daniele Rao
Ut Karasjok: 12/03 05:45
Inn Jergul: 12/03 14:32
Tid brukt: 08:47
Hastighet: 7,9 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 33:39
Samlet pause: 15:10
13:44   63   60 » X
105 Barbara Inauen
105. Barbara Inauen
Ut Jotka: 10/03 18:45
Inn Skoganvarre: 10/03 23:42
Tid brukt: 04:57
Hastighet: 12,1 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Skoganvarre: 11/03 02:29
Stopp tid: 02:47
Ant. hunder ut: 8
Samlet gangtid: 09:16
Samlet pause: 03:29
13:45   57   52 » X
106 Emil Inauen
106. Emil Inauen
Ut Jotka: 10/03 18:45
Inn Skoganvarre: 10/03 23:00
Tid brukt: 04:15
Hastighet: 14,1 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Skoganvarre: 11/03 02:32
Stopp tid: 03:32
Ant. hunder ut: 8
Samlet gangtid: 08:15
Samlet pause: 04:32
13:46   X
107 Jakup Hans Heinesen
107. Jakup Hans Heinesen
Ut Alta S: 10/03 13:46
Inn Jotka: 11/03 14:10
Tid brukt: 24:24
Hastighet: 2,2 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 24:24
(53) 53 (60) 113 (88) 201 (85) 286 (69) 355 (78) 433 (53) 486
Distanse i km  

Forklaringer

 »  Løperen er underveis til sjekkpunktet
 X  Løperen brøt løpet ved sjekkpunktet
 N  Løperen er inne på sjekkpunktet
 N  Løperen har passert sjekkpunktet
(Tallene i boksene viser plassering i løpet)
Sjekkpunkt Sjekkpunkt - Klikk på symbolet for å se detaljer
1 Startnummer til løper
(+8t) Gjenstående hviletid for løper