Reload
FL500 1996
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 00:00
Siste oppdatering: 22. mars 1996
27. mai 08:47
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
Løype
Start -- C1 -- C2 -- C3 -- C4 -- C5 -- C6 -- C7 -- Finish 
12:12   1   3   1   1   1   1   1   1
57 Rune Johansen
57. Rune Johansen
Ut Jotka: 12/03 10:06
Inn Strand Camping: 12/03 14:01
Tid brukt: 03:55
Hastighet: 11,2 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 46:54
Samlet pause: 26:55
12:04   4   8   5   5   5   2   2   2
53 Karl Petter Beldo
53. Karl Petter Beldo
Ut Jotka: 12/03 14:55
Inn Strand Camping: 12/03 18:19
Tid brukt: 03:24
Hastighet: 12,9 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 47:09
Samlet pause: 31:06
12:06   2   2   2   3   2   3   3   3
54 Eirik Nilsen
54. Eirik Nilsen
Ut Jotka: 12/03 16:30
Inn Strand Camping: 12/03 20:10
Tid brukt: 03:40
Hastighet: 12,0 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 50:11
Samlet pause: 29:53
12:00   6   9   10   12   7   5   4   4
51 Ole-Gunnar Eriksen
51. Ole-Gunnar Eriksen
Ut Jotka: 13/03 00:05
Inn Strand Camping: 13/03 03:21
Tid brukt: 03:16
Hastighet: 13,5 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 51:11
Samlet pause: 36:10
12:28   11   12   11   8   8   6   5   5
65 Trine Roness
65. Trine Roness
Ut Jotka: 13/03 00:27
Inn Strand Camping: 13/03 08:02
Tid brukt: 07:35
Hastighet: 5,8 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 51:25
Samlet pause: 40:09
12:24   12   15   14   13   9   10   6   6
62 Tove Sørensen
62. Tove Sørensen
Ut Jotka: 13/03 04:59
Inn Strand Camping: 13/03 08:20
Tid brukt: 03:21
Hastighet: 13,1 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 50:53
Samlet pause: 41:03
12:14   7   6   8   8   10   9   7   7
58 Ørjan Wårheim
58. Ørjan Wårheim
Ut Jotka: 13/03 05:43
Inn Strand Camping: 13/03 09:30
Tid brukt: 03:47
Hastighet: 11,6 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 53:52
Samlet pause: 39:24
12:30   13   13   12   10   12   7   9   8
66 Vegar Hykkerud
66. Vegar Hykkerud
Ut Jotka: 13/03 06:57
Inn Strand Camping: 13/03 10:41
Tid brukt: 03:44
Hastighet: 11,8 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 57:08
Samlet pause: 37:03
12:32   14   5   7   6   6   8   9   8
68 Kurt Helge Bakken
68. Kurt Helge Bakken
Ut Jotka: 13/03 06:57
Inn Strand Camping: 13/03 10:41
Tid brukt: 03:44
Hastighet: 11,8 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 58:21
Samlet pause: 35:48
12:08   8   11   9   7   11   11   8   10
55 Jan A. Nilsen
55. Jan A. Nilsen
Ut Jotka: 13/03 13:20
Inn Strand Camping: 13/03 17:30
Tid brukt: 04:10
Hastighet: 10,6 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 55:59
Samlet pause: 45:23
12:34   15   14   13   14   13   12   11   11
69 Sven Stabekk
69. Sven Stabekk
Ut Jotka: 13/03 18:08
Inn Strand Camping: 13/03 21:43
Tid brukt: 03:35
Hastighet: 12,3 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 51:18
Samlet pause: 53:51
12:10   5   7   5   4   4   13   12   12
56 Thor-Atle Svortevik
56. Thor-Atle Svortevik
Ut Jotka: 13/03 23:29
Inn Strand Camping: 14/03 03:45
Tid brukt: 04:16
Hastighet: 10,3 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 54:36
Samlet pause: 56:59
12:02   10   10   15   11   14   13   12   13
52 Tor Skavhaug
52. Tor Skavhaug
Ut Jotka: 13/03 23:29
Inn Strand Camping: 14/03 03:46
Tid brukt: 04:17
Hastighet: 10,3 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 57:19
Samlet pause: 54:25
12:16   3   1   3   2   2   X
59 Abner Hykkerud
59. Abner Hykkerud
Ut Levajok: 11/03 14:07
Inn Karasjok: 12/03 00:07
Tid brukt: 10:00
Hastighet: 8,5 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 36:49
Samlet pause: 23:02
12:20   17   X
60 Uwe Heuerbuecker
60. Uwe Heuerbuecker
Ut Jotka: 09/03 16:52
Inn Skaidi: 10/03 04:01
Tid brukt: 11:09
Hastighet: 9,9 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 14:55
Samlet pause: 00:46
12:22   8   4   4 » X
61 Aanu Jaakonsaari
61. Aanu Jaakonsaari
Ut Skaidi: 10/03 02:05
Inn Stabbursnes: 10/03 08:08
Tid brukt: 06:03
Hastighet: 12,1 km/h
Ant. hunder inn: 8
Ut Stabbursnes: 10/03 14:48
Stopp tid: 06:40
Ant. hunder ut: 8
Samlet gangtid: 17:03
Samlet pause: 09:23
12:26   16   16   16   15   X
63 Thomas Rosencrantz
63. Thomas Rosencrantz
Ut Skoganvarre: 12/03 04:15
Inn Levajok: 12/03 13:06
Tid brukt: 08:51
Hastighet: 9,9 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 44:19
Samlet pause: 28:21
(53) 53 (110) 163 (73) 236 (67) 303 (88) 391 (85) 476 (100) 576 (44) 620
Distanse i km  

Forklaringer

 »  Løperen er underveis til sjekkpunktet
 X  Løperen brøt løpet ved sjekkpunktet
 N  Løperen er inne på sjekkpunktet
 N  Løperen har passert sjekkpunktet
(Tallene i boksene viser plassering i løpet)
Sjekkpunkt Sjekkpunkt - Klikk på symbolet for å se detaljer
1 Startnummer til løper
(+8t) Gjenstående hviletid for løper