Reload
FL600 2022
Starttidspunkt: lørdag 12. mars 13:10
Siste oppdatering: 17. mars 2022
23. mai 21:29
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
120. Stig Johnny Westgård Sluttplassering: 33
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 12/3 13:29 8
Masi 12/3 19:00 12/3 21:31 8 05:31 14,1 km/t 05:31 02:31 02:31 31,3 78 km 78 km
Kautokeino 13/3 01:55 13/3 06:49 8 04:24 14,5 km/t 09:55 04:54 07:25 42,8 64 km 142 km
Jergul 13/3 13:39 13/3 19:29 8 06:50 14,6 km/t 16:45 05:50 13:15 44,2 100 km 242 km
Levajok 14/3 08:44 14/3 13:48 6 13:15 9,9 km/t 30:00 05:04 18:19 37,9 131 km 373 km
Karasjok 14/3 22:54 15/3 08:27 5 09:06 9,1 km/t 39:06 09:33 27:52 41,6 83 km 456 km
Jotka 15/3 16:37 15/3 16:37 5 08:10 10,2 km/t 47:16 00:00 27:52 37,1 83 km 539 km
Alta 16/3 08:55 5 16:18 3,0 km/t 63:34 27:52 30,5 49 km 588 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 22h + 46min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:46 Kautokeino 13/3 01:55 13/3 06:49 04:54
06:00 Karasjok 14/3 22:54 15/3 08:27 09:33