Reload
FL600 2022
Starttidspunkt: lørdag 12. mars 13:10
Siste oppdatering: 17. mars 2022
14. juli 04:20
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
112. Rain Neumann
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 12/3 13:21 8
Masi 12/3 20:54 12/3 22:30 8 07:33 10,3 km/t 07:33 01:36 01:36 17,5 78 km 78 km
Kautokeino 13/3 06:53 13/3 14:47 7 08:23 7,6 km/t 15:56 07:54 09:30 37,4 64 km 142 km
Jergul 14/3 09:56 14/3 19:42 5 19:09 5,2 km/t 35:05 09:46 19:16 35,4 100 km 242 km
Levajok 00:00 35:05 19:16 35,4 131 km 373 km
Karasjok 83 km 456 km
Jotka 83 km 539 km
Alta 49 km 588 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 22h + 54min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:54 Kautokeino 13/3 06:53 13/3 14:47 07:54
06:00 Karasjok