Reload
FL1200 2022
Starttidspunkt: fredag 11. mars 16:00
Siste oppdatering: 19. mars 2022
25. februar 17:42
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
15. Ola Bromseth
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 11/3 16:28 14
Kautokeino 12/3 05:08 12/3 09:50 14 12:40 10,4 km/t 12:40 04:42 04:42 27,1 132 km 132 km
Jergul 12/3 20:28 13/3 02:05 10 10:38 9,5 km/t 23:18 05:37 10:19 30,7 101 km 233 km
Levajok 13/3 14:06 13/3 19:41 10 12:01 10,2 km/t 35:19 05:35 15:54 31,0 122 km 355 km
Tana 14/3 06:20 14/3 23:40 8 10:39 9,4 km/t 45:58 17:20 33:14 42,0 100 km 455 km
Neiden 15/3 08:06 15/3 14:30 8 08:26 12,0 km/t 54:24 06:24 39:38 42,1 101 km 556 km
Øvre Pasvik 15/3 23:17 15/3 23:24 8 08:47 8,9 km/t 63:11 00:07 39:45 38,6 78 km 634 km
Kirkenes 16/3 11:21 16/3 19:22 8 11:57 7,2 km/t 75:08 08:01 47:46 38,9 86 km 720 km
Neiden 17/3 01:34 17/3 08:34 6 06:12 11,5 km/t 81:20 07:00 54:46 40,2 71 km 791 km
Varangerbotn 17/3 15:16 06:42 12,2 km/t 88:02 54:46 38,4 82 km 873 km
Levajok 121 km 994 km
Karasjok 83 km 1077 km
Jotka 83 km 1160 km
Alta 49 km 1209 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 34min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:34 Tana 14/3 06:20 14/3 23:40 17:20