Reload
FL1200 2022
Starttidspunkt: fredag 11. mars 16:00
Siste oppdatering: 19. mars 2022
23. juli 16:15
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
20. Bernhard Schuchert Sluttplassering: 12
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 11/3 16:38 14
Kautokeino 12/3 07:07 12/3 07:15 14 14:29 9,1 km/t 14:29 00:08 00:08 0,9 132 km 132 km
Jergul 12/3 19:35 13/3 00:41 13 12:20 8,2 km/t 26:49 05:06 05:14 16,3 101 km 233 km
Levajok 13/3 12:45 13/3 18:08 11 12:04 10,1 km/t 38:53 05:23 10:37 21,4 122 km 355 km
Tana 14/3 02:22 14/3 18:48 10 08:14 12,1 km/t 47:07 16:26 27:03 36,5 100 km 455 km
Neiden 15/3 02:40 15/3 15:03 9 07:52 12,8 km/t 54:59 12:23 39:26 41,8 101 km 556 km
Øvre Pasvik 15/3 20:43 16/3 01:54 9 05:40 13,8 km/t 60:39 05:11 44:37 42,4 78 km 634 km
Kirkenes 16/3 08:26 16/3 16:20 9 06:32 13,2 km/t 67:11 07:54 52:31 43,9 86 km 720 km
Neiden 16/3 22:12 17/3 04:16 9 05:52 12,1 km/t 73:03 06:04 58:35 44,5 71 km 791 km
Varangerbotn 17/3 10:43 17/3 10:50 8 06:27 12,7 km/t 79:30 00:07 58:42 42,5 82 km 873 km
Levajok 18/3 03:27 18/3 15:19 7 16:37 7,3 km/t 96:07 11:52 70:34 42,3 121 km 994 km
Karasjok 18/3 22:22 19/3 06:16 7 07:03 11,8 km/t 103:10 07:54 78:28 43,2 83 km 1077 km
Jotka 19/3 14:14 19/3 14:14 7 07:58 10,4 km/t 111:08 00:00 78:28 41,4 83 km 1160 km
Alta 19/3 18:58 7 04:44 10,4 km/t 115:52 78:28 40,4 49 km 1209 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 24min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:24 Tana 14/3 02:22 14/3 18:48 16:26