Reload
FL1200 2022
Starttidspunkt: fredag 11. mars 16:00
Siste oppdatering: 19. mars 2022
25. februar 17:04
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
7. Sven-Erik Gullbekk
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 11/3 16:12 14
Kautokeino 12/3 04:17 12/3 08:48 14 12:05 10,9 km/t 12:05 04:31 04:31 27,2 132 km 132 km
Jergul 12/3 18:55 13/3 00:08 14 10:07 10,0 km/t 22:12 05:13 09:44 30,5 101 km 233 km
Levajok 13/3 12:23 13/3 19:14 12 12:15 10,0 km/t 34:27 06:51 16:35 32,5 122 km 355 km
Tana 14/3 03:40 14/3 20:34 11 08:26 11,9 km/t 42:53 16:54 33:29 43,8 100 km 455 km
Neiden 15/3 06:43 15/3 14:25 9 10:09 10,0 km/t 53:02 07:42 41:11 43,7 101 km 556 km
Øvre Pasvik 16/3 00:44 16/3 00:46 9 10:19 7,6 km/t 63:21 00:02 41:13 39,4 78 km 634 km
Kirkenes 16/3 10:22 16/3 17:59 9 09:36 9,0 km/t 72:57 07:37 48:50 40,1 86 km 720 km
Neiden 17/3 00:21 17/3 09:17 8 06:22 11,2 km/t 79:19 08:56 57:46 42,1 71 km 791 km
Varangerbotn 17/3 16:08 18/3 00:48 8 06:51 12,0 km/t 86:10 08:40 66:26 43,5 82 km 873 km
Levajok 18/3 11:48 11:00 11,0 km/t 97:10 66:26 40,6 121 km 994 km
Karasjok 83 km 1077 km
Jotka 83 km 1160 km
Alta 49 km 1209 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 50min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:50 Tana 14/3 03:40 14/3 20:34 16:54