Reload
FL1200 2022
Starttidspunkt: fredag 11. mars 16:00
Siste oppdatering: 19. mars 2022
13. april 22:15
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
8. Amund Rognes Kokkvoll
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 11/3 16:14 14
Kautokeino 12/3 05:06 12/3 08:21 14 12:52 10,3 km/t 12:52 03:15 03:15 20,2 132 km 132 km
Jergul 12/3 18:12 12/3 22:33 14 09:51 10,3 km/t 22:43 04:21 07:36 25,1 101 km 233 km
Levajok 13/3 10:23 13/3 15:24 14 11:50 10,3 km/t 34:33 05:01 12:37 26,7 122 km 355 km
Tana 13/3 23:29 14/3 16:18 13 08:05 12,4 km/t 42:38 16:49 29:26 40,8 100 km 455 km
Neiden 15/3 02:30 15/3 02:41 13 10:12 9,9 km/t 52:50 00:11 29:37 35,9 101 km 556 km
Øvre Pasvik 15/3 10:57 15/3 16:11 12 08:16 9,4 km/t 61:06 05:14 34:51 36,3 78 km 634 km
Kirkenes 15/3 22:53 16/3 04:32 10 06:42 12,8 km/t 67:48 05:39 40:30 37,4 86 km 720 km
Neiden 16/3 10:10 16/3 16:58 8 05:38 12,6 km/t 73:26 06:48 47:18 39,2 71 km 791 km
Varangerbotn 16/3 23:38 17/3 04:43 7 06:40 12,3 km/t 80:06 05:05 52:23 39,5 82 km 873 km
Levajok 00:00 80:06 52:23 39,5 121 km 994 km
Karasjok 83 km 1077 km
Jotka 83 km 1160 km
Alta 49 km 1209 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 48min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:48 Tana 13/3 23:29 14/3 16:18 16:49