Reload
FL1200 2022
Starttidspunkt: fredag 11. mars 16:00
Siste oppdatering: 19. mars 2022
25. februar 16:22
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
11. Mikael Jutila
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 11/3 16:20 14
Kautokeino 12/3 07:53 12/3 08:20 13 15:33 8,5 km/t 15:33 00:27 00:27 2,8 132 km 132 km
Jergul 12/3 21:09 13/3 03:55 13 12:49 7,9 km/t 28:22 06:46 07:13 20,3 101 km 233 km
Levajok 13/3 14:37 13/3 22:15 13 10:42 11,4 km/t 39:04 07:38 14:51 27,5 122 km 355 km
Tana 14/3 07:55 15/3 00:42 12 09:40 10,3 km/t 48:44 16:47 31:38 39,4 100 km 455 km
Neiden 15/3 09:27 15/3 18:57 11 08:45 11,5 km/t 57:29 09:30 41:08 41,7 101 km 556 km
Øvre Pasvik 16/3 01:23 16/3 01:25 11 06:26 12,1 km/t 63:55 00:02 41:10 39,2 78 km 634 km
Kirkenes 16/3 13:29 16/3 23:29 10 12:04 7,1 km/t 75:59 10:00 51:10 40,2 86 km 720 km
Neiden 17/3 06:45 07:16 9,8 km/t 83:15 51:10 38,1 71 km 791 km
Varangerbotn 82 km 873 km
Levajok 121 km 994 km
Karasjok 83 km 1077 km
Jotka 83 km 1160 km
Alta 49 km 1209 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 42min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:42 Tana 14/3 07:55 15/3 00:42 16:47