Reload
FL1200 2022
Starttidspunkt: fredag 11. mars 16:00
Siste oppdatering: 19. mars 2022
20. juli 13:53
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
12. Bernd Helmich Sluttplassering: 9
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 11/3 16:22 14
Kautokeino 12/3 04:53 12/3 08:53 13 12:31 10,5 km/t 12:31 04:00 04:00 24,2 132 km 132 km
Jergul 12/3 19:36 12/3 23:44 12 10:43 9,4 km/t 23:14 04:08 08:08 25,9 101 km 233 km
Levajok 13/3 10:52 13/3 15:45 12 11:08 11,0 km/t 34:22 04:53 13:01 27,5 122 km 355 km
Tana 13/3 23:45 14/3 16:25 12 08:00 12,5 km/t 42:22 16:40 29:41 41,2 100 km 455 km
Neiden 14/3 23:51 15/3 04:45 11 07:26 13,6 km/t 49:48 04:54 34:35 41,0 101 km 556 km
Øvre Pasvik 15/3 10:50 15/3 16:21 9 06:05 12,8 km/t 55:53 05:31 40:06 41,8 78 km 634 km
Kirkenes 15/3 23:06 16/3 04:54 9 06:45 12,7 km/t 62:38 05:48 45:54 42,3 86 km 720 km
Neiden 16/3 10:24 16/3 16:41 9 05:30 12,9 km/t 68:08 06:17 52:11 43,4 71 km 791 km
Varangerbotn 16/3 23:28 17/3 03:54 9 06:47 12,1 km/t 74:55 04:26 56:37 43,0 82 km 873 km
Levajok 17/3 20:29 18/3 01:04 9 16:35 7,3 km/t 91:30 04:35 61:12 40,1 121 km 994 km
Karasjok 18/3 07:29 18/3 14:09 8 06:25 12,9 km/t 97:55 06:40 67:52 40,9 83 km 1077 km
Jotka 18/3 21:31 18/3 21:32 8 07:22 11,3 km/t 105:17 00:01 67:53 39,2 83 km 1160 km
Alta 19/3 01:42 8 04:10 11,8 km/t 109:27 67:53 38,3 49 km 1209 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 40min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:40 Tana 13/3 23:45 14/3 16:25 16:40