Reload
FL1200 2020
Starttidspunkt: fredag 6. mars 19:00
Siste oppdatering: 12. mars 2020
14. juli 04:39
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
31. Jon Olav Borgebund Råde
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 6/3 20:00 14
Kautokeino 7/3 11:15 7/3 16:35 14 15:15 8,7 km/t 15:15 05:20 05:20 25,9 132 km 132 km
Jergul 8/3 00:44 8/3 08:09 13 08:09 12,4 km/t 23:24 07:25 12:45 35,3 101 km 233 km
Levajok 8/3 21:26 9/3 03:59 13 13:17 9,2 km/t 36:41 06:33 19:18 34,5 122 km 355 km
Tana 9/3 13:41 10/3 05:59 9 09:42 10,0 km/t 46:23 16:18 35:36 43,4 97 km 452 km
Neiden 10/3 14:31 10/3 22:01 7 08:32 11,8 km/t 54:55 07:30 43:06 44,0 101 km 553 km
Kirkenes 11/3 04:31 11/3 10:22 7 06:30 10,9 km/t 61:25 05:51 48:57 44,4 71 km 624 km
Øvre Pasvik 12/3 01:02 12/3 08:07 6 14:40 5,9 km/t 76:05 07:05 56:02 42,4 86 km 710 km
Neiden 38035:32 38111:37 56:02 0,1 78 km 788 km
Varangerbotn 82 km 870 km
Levajok 117 km 987 km
Karasjok 83 km 1070 km
Jotka 83 km 1153 km
Alta 49 km 1202 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 6min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:06 Tana 9/3 13:41 10/3 05:59 16:18