Reload
FL1200 2020
Starttidspunkt: fredag 6. mars 19:00
Siste oppdatering: 12. mars 2020
13. juni 08:22
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
4. Lasse Austgarden Melhus
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 6/3 19:06 14
Kautokeino 7/3 05:26 7/3 10:12 14 10:20 12,8 km/t 10:20 04:46 04:46 31,6 132 km 132 km
Jergul 7/3 18:16 8/3 00:26 12 08:04 12,5 km/t 18:24 06:10 10:56 37,3 101 km 233 km
Levajok 8/3 11:41 8/3 15:30 12 11:15 10,8 km/t 29:39 03:49 14:45 33,2 122 km 355 km
Tana 8/3 23:58 9/3 16:58 12 08:28 11,5 km/t 38:07 17:00 31:45 45,4 97 km 452 km
Neiden 10/3 00:46 10/3 04:59 12 07:48 12,9 km/t 45:55 04:13 35:58 43,9 101 km 553 km
Kirkenes 10/3 10:31 10/3 15:51 11 05:32 12,8 km/t 51:27 05:20 41:18 44,5 71 km 624 km
Øvre Pasvik 10/3 22:20 11/3 02:31 11 06:29 13,3 km/t 57:56 04:11 45:29 44,0 86 km 710 km
Neiden 11/3 08:45 11/3 12:51 9 06:14 12,5 km/t 64:10 04:06 49:35 43,6 78 km 788 km
Varangerbotn 11/3 19:33 12/3 01:13 9 06:42 12,2 km/t 70:52 05:40 55:15 43,8 82 km 870 km
Levajok 12/3 13:35 12:22 9,5 km/t 83:14 37289:47 37345:02 99,8 117 km 987 km
Karasjok 83 km 1070 km
Jotka 83 km 1153 km
Alta 49 km 1202 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 1h 0min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
17:00 Tana 8/3 23:58 9/3 16:58 17:00