Reload
FL1200 2020
Starttidspunkt: fredag 6. mars 19:00
Siste oppdatering: 12. mars 2020
14. juli 03:05
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
3. Toni Wachs Meltaus
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 6/3 19:04 14
Kautokeino 7/3 06:19 7/3 11:26 14 11:15 11,7 km/t 11:15 05:07 05:07 31,3 132 km 132 km
Jergul 7/3 19:48 8/3 02:25 14 08:22 12,1 km/t 19:37 06:37 11:44 37,4 101 km 233 km
Levajok 8/3 13:07 8/3 20:00 13 10:42 11,4 km/t 30:19 06:53 18:37 38,0 122 km 355 km
Tana 9/3 05:21 9/3 22:26 13 09:21 10,4 km/t 39:40 17:05 35:42 47,4 97 km 452 km
Neiden 10/3 06:57 10/3 12:10 10 08:31 11,9 km/t 48:11 05:13 40:55 45,9 101 km 553 km
Kirkenes 10/3 18:01 11/3 01:10 10 05:51 12,1 km/t 54:02 07:09 48:04 47,1 71 km 624 km
Øvre Pasvik 11/3 08:23 11/3 14:13 9 07:13 11,9 km/t 61:15 05:50 53:54 46,8 86 km 710 km
Neiden 11/3 21:20 12/3 04:42 9 07:07 11,0 km/t 68:22 07:22 61:16 47,3 78 km 788 km
Varangerbotn 12/3 13:10 08:28 9,7 km/t 76:50 38028:55 38090:11 99,8 82 km 870 km
Levajok 117 km 987 km
Karasjok 83 km 1070 km
Jotka 83 km 1153 km
Alta 49 km 1202 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 1h 2min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
17:02 Tana 9/3 05:21 9/3 22:23 17:02