Reload
FL1200 2020
Starttidspunkt: fredag 6. mars 19:00
Siste oppdatering: 12. mars 2020
21. mai 11:25
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
15. Kristian Walseth Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 6/3 19:28 14
Kautokeino 7/3 05:39 7/3 09:45 14 10:11 13,0 km/t 10:11 04:06 04:06 28,7 132 km 132 km
Jergul 7/3 17:16 7/3 23:15 14 07:31 13,4 km/t 17:42 05:59 10:05 36,3 101 km 233 km
Levajok 8/3 08:34 8/3 13:51 13 09:19 13,1 km/t 27:01 05:17 15:22 36,3 122 km 355 km
Tana 8/3 23:06 9/3 15:44 13 09:15 10,5 km/t 36:16 16:38 32:00 46,9 97 km 452 km
Neiden 9/3 23:56 10/3 05:33 13 08:12 12,3 km/t 44:28 05:37 37:37 45,8 101 km 553 km
Kirkenes 10/3 10:33 10/3 15:47 13 05:00 14,2 km/t 49:28 05:14 42:51 46,4 71 km 624 km
Øvre Pasvik 10/3 22:15 11/3 02:22 13 06:28 13,3 km/t 55:56 04:07 46:58 45,6 86 km 710 km
Neiden 11/3 08:23 11/3 12:39 10 06:01 13,0 km/t 61:57 04:16 51:14 45,3 78 km 788 km
Varangerbotn 11/3 19:34 12/3 01:14 8 06:55 11,9 km/t 68:52 05:40 56:54 45,2 82 km 870 km
Levajok 12/3 14:22 13:08 8,9 km/t 82:00 36740:03 36796:57 99,8 117 km 987 km
Karasjok 83 km 1070 km
Jotka 83 km 1153 km
Alta 49 km 1202 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 38min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:38 Tana 8/3 23:06 9/3 15:44 16:38