Reload
FL1200 2020
Starttidspunkt: fredag 6. mars 19:00
Siste oppdatering: 12. mars 2020
21. mai 13:01
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
27. Sven-Erik Gullbekk Bergvang i Asker
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 6/3 19:52 14
Kautokeino 7/3 08:19 7/3 12:23 14 12:27 10,6 km/t 12:27 04:04 04:04 24,6 132 km 132 km
Jergul 7/3 21:21 8/3 02:22 13 08:58 11,3 km/t 21:25 05:01 09:05 29,8 101 km 233 km
Levajok 8/3 14:42 8/3 19:27 12 12:20 9,9 km/t 33:45 04:45 13:50 29,1 122 km 355 km
Tana 9/3 04:45 9/3 20:59 12 09:18 10,4 km/t 43:03 16:14 30:04 41,1 97 km 452 km
Neiden 10/3 05:46 10/3 10:39 11 08:47 11,5 km/t 51:50 04:53 34:57 40,3 101 km 553 km
Kirkenes 10/3 16:40 10/3 23:50 10 06:01 11,8 km/t 57:51 07:10 42:07 42,1 71 km 624 km
Øvre Pasvik 11/3 06:56 11/3 12:00 9 07:06 12,1 km/t 64:57 05:04 47:11 42,1 86 km 710 km
Neiden 11/3 19:00 12/3 01:52 9 07:00 11,1 km/t 71:57 06:52 54:03 42,9 78 km 788 km
Varangerbotn 12/3 10:06 08:14 10,0 km/t 80:11 36745:55 36799:58 99,8 82 km 870 km
Levajok 117 km 987 km
Karasjok 83 km 1070 km
Jotka 83 km 1153 km
Alta 49 km 1202 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 14min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:14 Tana 9/3 04:45 9/3 20:59 16:14