Reload
FL1200 2020
Starttidspunkt: fredag 6. mars 19:00
Siste oppdatering: 12. mars 2020
21. mai 12:28
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
19. Dan Ditlefsen Gausdal
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 6/3 19:36 14
Kautokeino 7/3 08:45 7/3 13:46 13 13:09 10,0 km/t 13:09 05:01 05:01 27,6 132 km 132 km
Jergul 7/3 21:30 8/3 03:25 12 07:44 13,1 km/t 20:53 05:55 10:56 34,4 101 km 233 km
Levajok 8/3 18:11 9/3 04:28 12 14:46 8,3 km/t 35:39 10:17 21:13 37,3 122 km 355 km
Tana 9/3 14:36 10/3 07:53 12 10:08 9,6 km/t 45:47 17:17 38:30 45,7 97 km 452 km
Neiden 10/3 16:46 10/3 21:38 11 08:53 11,4 km/t 54:40 04:52 43:22 44,2 101 km 553 km
Kirkenes 11/3 04:31 11/3 11:27 10 06:53 10,3 km/t 61:33 06:56 50:18 45,0 71 km 624 km
Øvre Pasvik 11/3 19:43 12/3 07:40 10 08:16 10,4 km/t 69:49 11:57 62:15 47,1 86 km 710 km
Neiden 36747:48 36817:37 62:15 0,2 78 km 788 km
Varangerbotn 82 km 870 km
Levajok 117 km 987 km
Karasjok 83 km 1070 km
Jotka 83 km 1153 km
Alta 49 km 1202 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 30min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:30 Tana 9/3 14:36 10/3 07:53 17:17