Reload
FL1200 2020
Starttidspunkt: fredag 6. mars 19:00
Siste oppdatering: 12. mars 2020
23. juni 16:36
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
7. Steinar Kristensen Alta/Jotka
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 6/3 19:12 14
Kautokeino 7/3 07:16 7/3 11:06 13 12:04 10,9 km/t 12:04 03:50 03:50 24,1 132 km 132 km
Jergul 7/3 18:40 7/3 23:57 13 07:34 13,3 km/t 19:38 05:17 09:07 31,7 101 km 233 km
Levajok 8/3 08:39 8/3 13:49 13 08:42 14,0 km/t 28:20 05:10 14:17 33,5 122 km 355 km
Tana 8/3 22:55 9/3 15:49 11 09:06 10,7 km/t 37:26 16:54 31:11 45,4 97 km 452 km
Neiden 9/3 23:34 10/3 03:30 11 07:45 13,0 km/t 45:11 03:56 35:07 43,7 101 km 553 km
Kirkenes 10/3 08:52 10/3 14:18 11 05:22 13,2 km/t 50:33 05:26 40:33 44,5 71 km 624 km
Øvre Pasvik 10/3 20:39 11/3 01:25 11 06:21 13,5 km/t 56:54 04:46 45:19 44,3 86 km 710 km
Neiden 11/3 07:46 11/3 13:54 11 06:21 12,3 km/t 63:15 06:08 51:27 44,9 78 km 788 km
Varangerbotn 11/3 20:47 12/3 03:02 11 06:53 11,9 km/t 70:08 06:15 57:42 45,1 82 km 870 km
Levajok 12/3 15:10 12:08 9,6 km/t 82:16 37536:26 37594:08 99,8 117 km 987 km
Karasjok 83 km 1070 km
Jotka 83 km 1153 km
Alta 49 km 1202 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 54min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:54 Tana 8/3 22:55 9/3 15:49 16:54