Reload
FL1200 2020
Starttidspunkt: fredag 6. mars 19:00
Siste oppdatering: 12. mars 2020
12. juli 23:09
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
20. Sebastian Plur Nilssen Brøttum
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 6/3 19:38 14
Kautokeino 7/3 08:06 7/3 12:14 13 12:28 10,6 km/t 12:28 04:08 04:08 24,9 132 km 132 km
Jergul 7/3 20:06 8/3 02:34 13 07:52 12,8 km/t 20:20 06:28 10:36 34,3 101 km 233 km
Levajok 8/3 13:48 8/3 20:10 13 11:14 10,9 km/t 31:34 06:22 16:58 35,0 122 km 355 km
Tana 9/3 05:17 9/3 21:45 12 09:07 10,6 km/t 40:41 16:28 33:26 45,1 97 km 452 km
Neiden 10/3 05:54 10/3 10:53 11 08:09 12,4 km/t 48:50 04:59 38:25 44,0 101 km 553 km
Kirkenes 10/3 16:09 10/3 21:00 10 05:16 13,5 km/t 54:06 04:51 43:16 44,4 71 km 624 km
Øvre Pasvik 11/3 04:00 11/3 08:42 10 07:00 12,3 km/t 61:06 04:42 47:58 44,0 86 km 710 km
Neiden 11/3 15:35 11/3 23:38 8 06:53 11,3 km/t 67:59 08:03 56:01 45,2 78 km 788 km
Varangerbotn 12/3 08:07 08:29 9,7 km/t 76:28 38007:00 38063:00 99,8 82 km 870 km
Levajok 117 km 987 km
Karasjok 83 km 1070 km
Jotka 83 km 1153 km
Alta 49 km 1202 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 28min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:28 Tana 9/3 05:17 9/3 21:45 16:28