Reload
FL1200 2020
Starttidspunkt: fredag 6. mars 19:00
Siste oppdatering: 12. mars 2020
13. juni 10:26
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
29. Hanna Lyrek Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 6/3 19:56 14
Kautokeino 7/3 08:45 7/3 13:52 14 12:49 10,3 km/t 12:49 05:07 05:07 28,5 132 km 132 km
Jergul 7/3 21:35 8/3 02:54 14 07:43 13,1 km/t 20:32 05:19 10:26 33,7 101 km 233 km
Levajok 8/3 13:11 8/3 18:26 13 10:17 11,9 km/t 30:49 05:15 15:41 33,7 122 km 355 km
Tana 9/3 02:40 9/3 18:50 13 08:14 11,8 km/t 39:03 16:10 31:51 44,9 97 km 452 km
Neiden 10/3 02:44 10/3 07:51 13 07:54 12,8 km/t 46:57 05:07 36:58 44,1 101 km 553 km
Kirkenes 10/3 12:49 10/3 17:23 13 04:58 14,3 km/t 51:55 04:34 41:32 44,4 71 km 624 km
Øvre Pasvik 11/3 00:12 11/3 04:56 13 06:49 12,6 km/t 58:44 04:44 46:16 44,1 86 km 710 km
Neiden 11/3 11:12 11/3 17:11 13 06:16 12,4 km/t 65:00 05:59 52:15 44,6 78 km 788 km
Varangerbotn 12/3 00:00 12/3 05:27 11 06:49 12,0 km/t 71:49 05:27 57:42 44,6 82 km 870 km
Levajok 37299:59 37371:48 57:42 0,2 117 km 987 km
Karasjok 83 km 1070 km
Jotka 83 km 1153 km
Alta 49 km 1202 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 10min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:10 Tana 9/3 02:40 9/3 18:50 16:10