Reload
FL1200 2020
Starttidspunkt: fredag 6. mars 19:00
Siste oppdatering: 12. mars 2020
14. juli 03:48
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
16. Inger-Marie Haaland Rollag
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 6/3 19:30 14
Kautokeino 7/3 05:59 7/3 10:48 14 10:29 12,6 km/t 10:29 04:49 04:49 31,5 132 km 132 km
Jergul 7/3 18:19 7/3 23:31 13 07:31 13,4 km/t 18:00 05:12 10:01 35,8 101 km 233 km
Levajok 8/3 08:38 8/3 16:25 12 09:07 13,4 km/t 27:07 07:47 17:48 39,6 122 km 355 km
Tana 9/3 01:03 9/3 06:20 11 08:38 11,2 km/t 35:45 05:17 23:05 39,2 97 km 452 km
Neiden 9/3 15:04 10/3 07:47 11 08:44 11,6 km/t 44:29 16:43 39:48 47,2 101 km 553 km
Kirkenes 10/3 13:07 05:20 13,3 km/t 49:49 39:48 44,4 71 km 624 km
Øvre Pasvik 86 km 710 km
Neiden 78 km 788 km
Varangerbotn 82 km 870 km
Levajok 117 km 987 km
Karasjok 83 km 1070 km
Jotka 83 km 1153 km
Alta 49 km 1202 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 36min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:36 Neiden 9/3 15:04 10/3 07:47 16:43