Reload
FL1200 2020
Starttidspunkt: fredag 6. mars 19:00
Siste oppdatering: 12. mars 2020
23. mai 21:57
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
12. Torkil Hansen Tromsø
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 6/3 19:22 14
Kautokeino 7/3 08:48 7/3 08:59 14 13:26 9,8 km/t 13:26 00:11 00:11 1,3 132 km 132 km
Jergul 7/3 20:41 8/3 01:47 13 11:42 8,6 km/t 25:08 05:06 05:17 17,4 101 km 233 km
Levajok 8/3 14:56 8/3 15:25 12 13:09 9,3 km/t 38:17 00:29 05:46 13,1 122 km 355 km
Tana 9/3 02:59 9/3 19:43 11 11:34 8,4 km/t 49:51 16:44 22:30 31,1 97 km 452 km
Neiden 10/3 04:21 10/3 09:27 8 08:38 11,7 km/t 58:29 05:06 27:36 32,1 101 km 553 km
Kirkenes 10/3 15:26 11/3 00:03 7 05:59 11,9 km/t 64:28 08:37 36:13 36,0 71 km 624 km
Øvre Pasvik 11/3 06:53 11/3 12:18 7 06:50 12,6 km/t 71:18 05:25 41:38 36,9 86 km 710 km
Neiden 11/3 19:44 07:26 10,5 km/t 78:44 41:38 34,6 78 km 788 km
Varangerbotn 82 km 870 km
Levajok 117 km 987 km
Karasjok 83 km 1070 km
Jotka 83 km 1153 km
Alta 49 km 1202 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 44min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:44 Tana 9/3 02:59 9/3 19:43 16:44