Reload
FL1200 2020
Starttidspunkt: fredag 6. mars 19:00
Siste oppdatering: 12. mars 2020
23. mai 21:31
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
10. Tove Sørensen Tromsø
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 6/3 19:18 14
Kautokeino 7/3 06:45 7/3 11:51 14 11:27 11,5 km/t 11:27 05:06 05:06 30,8 132 km 132 km
Jergul 7/3 19:27 8/3 01:25 13 07:36 13,3 km/t 19:03 05:58 11:04 36,7 101 km 233 km
Levajok 8/3 14:56 8/3 15:24 13 13:31 9,0 km/t 32:34 00:28 11:32 26,2 122 km 355 km
Tana 9/3 02:58 9/3 19:46 13 11:34 8,4 km/t 44:08 16:48 28:20 39,1 97 km 452 km
Neiden 10/3 04:23 10/3 09:27 12 08:37 11,7 km/t 52:45 05:04 33:24 38,8 101 km 553 km
Kirkenes 10/3 15:26 11/3 00:03 10 05:59 11,9 km/t 58:44 08:37 42:01 41,7 71 km 624 km
Øvre Pasvik 11/3 06:55 11/3 12:21 9 06:52 12,5 km/t 65:36 05:26 47:27 42,0 86 km 710 km
Neiden 11/3 19:43 12/3 02:38 9 07:22 10,6 km/t 72:58 06:55 54:22 42,7 78 km 788 km
Varangerbotn 12/3 10:44 08:06 10,1 km/t 81:04 36801:47 36856:09 99,8 82 km 870 km
Levajok 117 km 987 km
Karasjok 83 km 1070 km
Jotka 83 km 1153 km
Alta 49 km 1202 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 48min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:48 Tana 9/3 02:58 9/3 19:46 16:48