Reload
FL1200 2020
Starttidspunkt: fredag 6. mars 19:00
Siste oppdatering: 12. mars 2020
24. juni 08:52
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
24. Petter Jahnsen Tufsingdal
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 6/3 19:46 14
Kautokeino 7/3 07:35 7/3 11:02 14 11:49 11,2 km/t 11:49 03:27 03:27 22,6 132 km 132 km
Jergul 7/3 19:00 8/3 00:20 14 07:58 12,7 km/t 19:47 05:20 08:47 30,7 101 km 233 km
Levajok 8/3 11:07 8/3 16:42 13 10:47 11,3 km/t 30:34 05:35 14:22 32,0 122 km 355 km
Tana 9/3 01:23 9/3 17:43 13 08:41 11,2 km/t 39:15 16:20 30:42 43,9 97 km 452 km
Neiden 10/3 01:54 10/3 06:06 13 08:11 12,3 km/t 47:26 04:12 34:54 42,4 101 km 553 km
Kirkenes 10/3 11:28 10/3 17:15 13 05:22 13,2 km/t 52:48 05:47 40:41 43,5 71 km 624 km
Øvre Pasvik 11/3 00:07 11/3 02:57 13 06:52 12,5 km/t 59:40 02:50 43:31 42,2 86 km 710 km
Neiden 11/3 09:22 11/3 14:55 11 06:25 12,2 km/t 66:05 05:33 49:04 42,6 78 km 788 km
Varangerbotn 11/3 21:54 12/3 06:18 11 06:59 11,7 km/t 73:04 08:24 57:28 44,0 82 km 870 km
Levajok 00:00 73:04 57:28 44,0 117 km 987 km
Karasjok 83 km 1070 km
Jotka 83 km 1153 km
Alta 49 km 1202 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 20min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:20 Tana 9/3 01:23 9/3 17:43 16:20