Reload
FL1200 2020
Starttidspunkt: fredag 6. mars 19:00
Siste oppdatering: 12. mars 2020
12. juli 17:41
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
28. Åse Østvold Stange/Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 6/3 19:54 14
Kautokeino 7/3 09:40 7/3 13:53 14 13:46 9,6 km/t 13:46 04:13 04:13 23,4 132 km 132 km
Jergul 7/3 23:55 8/3 06:23 13 10:02 10,1 km/t 23:48 06:28 10:41 31,0 101 km 233 km
Levajok 8/3 18:12 8/3 22:53 12 11:49 10,3 km/t 35:37 04:41 15:22 30,1 122 km 355 km
Tana 9/3 08:55 10/3 01:32 12 10:02 9,7 km/t 45:39 16:37 31:59 41,2 97 km 452 km
Neiden 10/3 11:20 10/3 15:43 12 09:48 10,3 km/t 55:27 04:23 36:22 39,6 101 km 553 km
Kirkenes 10/3 21:31 11/3 03:40 11 05:48 12,2 km/t 61:15 06:09 42:31 41,0 71 km 624 km
Øvre Pasvik 11/3 10:29 11/3 15:23 11 06:49 12,6 km/t 68:04 04:54 47:25 41,1 86 km 710 km
Neiden 11/3 22:59 12/3 04:47 10 07:36 10,3 km/t 75:40 05:48 53:13 41,3 78 km 788 km
Varangerbotn 12/3 12:59 08:12 10,0 km/t 83:52 37995:42 38048:55 99,8 82 km 870 km
Levajok 117 km 987 km
Karasjok 83 km 1070 km
Jotka 83 km 1153 km
Alta 49 km 1202 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 12min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:12 Tana 9/3 08:55 10/3 01:32 16:37