Reload
FL1200 2019
Starttidspunkt: fredag 8. mars 19:00
Siste oppdatering: 16. mars 2019
22. mai 17:32
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
28. Arnt Ola Skjerve Jådåren
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 19:54 14
Kautokeino 9/3 06:00 9/3 10:41 14 10:06 13,0 km/t 10:06 04:41 04:41 31,7 131 km 131 km
Jergul 9/3 18:46 9/3 23:57 14 08:05 12,4 km/t 18:11 05:11 09:52 35,2 100 km 231 km
Levajok 10/3 10:20 10/3 16:32 13 10:23 11,7 km/t 28:34 06:12 16:04 36,0 122 km 353 km
Tana 11/3 00:32 11/3 16:38 13 08:00 12,5 km/t 36:34 16:06 32:10 46,8 100 km 453 km
Neiden 12/3 00:19 12/3 05:31 12 07:41 13,1 km/t 44:15 05:12 37:22 45,8 101 km 554 km
Øvre Pasvik 12/3 12:10 12/3 16:38 12 06:39 11,9 km/t 50:54 04:28 41:50 45,1 79 km 633 km
Kirkenes 12/3 23:21 13/3 04:37 11 06:43 12,7 km/t 57:37 05:16 47:06 45,0 85 km 718 km
Neiden 13/3 10:31 13/3 15:28 10 05:54 12,0 km/t 63:31 04:57 52:03 45,0 71 km 789 km
Varangerbotn 13/3 22:09 14/3 03:19 10 06:41 12,1 km/t 70:12 05:10 57:13 44,9 81 km 870 km
Levajok 00:00 70:12 57:13 44,9 120 km 990 km
Karasjok 83 km 1073 km
Jotka 83 km 1156 km
Alta 49 km 1205 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 6min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:06 Tana 11/3 00:32 11/3 16:38 16:06