Reload
FL1200 2019
Starttidspunkt: fredag 8. mars 19:00
Siste oppdatering: 16. mars 2019
22. mai 15:44
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
25. Bernd Helmich Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 19:48 14
Kautokeino 9/3 08:58 9/3 09:04 14 13:10 9,9 km/t 13:10 00:06 00:06 0,8 131 km 131 km
Jergul 9/3 20:21 10/3 01:54 14 11:17 8,9 km/t 24:27 05:33 05:39 18,8 100 km 231 km
Levajok 10/3 14:03 10/3 14:09 14 12:09 10,0 km/t 36:36 00:06 05:45 13,6 122 km 353 km
Tana 11/3 00:30 11/3 16:42 13 10:21 9,7 km/t 46:57 16:12 21:57 31,9 100 km 453 km
Neiden 12/3 00:53 12/3 06:15 12 08:11 12,3 km/t 55:08 05:22 27:19 33,1 101 km 554 km
Øvre Pasvik 12/3 13:05 12/3 17:23 11 06:50 11,6 km/t 61:58 04:18 31:37 33,8 79 km 633 km
Kirkenes 13/3 00:33 13/3 05:59 10 07:10 11,9 km/t 69:08 05:26 37:03 34,9 85 km 718 km
Neiden 13/3 12:20 13/3 19:32 8 06:21 11,2 km/t 75:29 07:12 44:15 37,0 71 km 789 km
Varangerbotn 00:00 75:29 44:15 37,0 81 km 870 km
Levajok 120 km 990 km
Karasjok 83 km 1073 km
Jotka 83 km 1156 km
Alta 49 km 1205 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 12min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:12 Tana 11/3 00:30 11/3 16:42 16:12