Reload
FL1200 2019
Starttidspunkt: fredag 8. mars 19:00
Siste oppdatering: 16. mars 2019
16. juli 05:56
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
16. Jo Jøldal Kongsberg
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 19:30 14
Kautokeino 9/3 07:46 9/3 12:00 14 12:16 10,7 km/t 12:16 04:14 04:14 25,7 131 km 131 km
Jergul 9/3 21:14 10/3 03:23 11 09:14 10,8 km/t 21:30 06:09 10:23 32,6 100 km 231 km
Levajok 10/3 16:33 13:10 9,3 km/t 34:40 10:23 23,0 122 km 353 km
Tana 100 km 453 km
Neiden 101 km 554 km
Øvre Pasvik 79 km 633 km
Kirkenes 85 km 718 km
Neiden 71 km 789 km
Varangerbotn 81 km 870 km
Levajok 120 km 990 km
Karasjok 83 km 1073 km
Jotka 83 km 1156 km
Alta 49 km 1205 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 26h + 30min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:30