Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
13. juni 06:56
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
42. Sebastian Plur Nilssen Brøttum
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 11:48 14
Jotka 5/3 15:35 5/3 15:35 14 03:47 13,2 km/t 03:47 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 5/3 20:50 6/3 01:37 14 05:15 11,0 km/t 09:02 04:47 04:47 34,6 58 km 108 km
Levajok 1 6/3 09:08 6/3 14:35 13 07:31 11,7 km/t 16:33 05:27 10:14 38,2 88 km 196 km
Tana 6/3 23:59 7/3 05:10 13 09:24 10,6 km/t 25:57 05:11 15:25 37,3 100 km 296 km
Neiden 1 7/3 12:43 8/3 04:46 13 07:33 11,1 km/t 33:30 16:03 31:28 48,4 84 km 380 km
Ellentjern 8/3 10:28 8/3 14:36 12 05:42 12,3 km/t 39:12 04:08 35:36 47,6 70 km 450 km
Kirkenes 8/3 21:46 9/3 02:51 12 07:10 12,3 km/t 46:22 05:05 40:41 46,7 88 km 538 km
Neiden 9/3 09:05 9/3 13:44 11 06:14 11,6 km/t 52:36 04:39 45:20 46,3 72 km 610 km
Varangerbotn 9/3 20:14 10/3 00:53 9 06:30 11,8 km/t 59:06 04:39 49:59 45,8 77 km 687 km
Sirbma 10/3 07:06 10/3 07:14 9 06:13 12,4 km/t 65:19 00:08 50:07 43,4 77 km 764 km
Levajok 10/3 16:52 10/3 23:58 8 09:38 6,9 km/t 74:57 07:06 57:13 43,3 66 km 830 km
Karasjok 11/3 07:24 11/3 10:21 6 07:26 11,4 km/t 82:23 02:57 60:10 42,2 85 km 915 km
Jotka 00:00 82:23 60:10 42,2 82 km 997 km
Alta 50 km 1047 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:00 Skoganvarre 5/3 20:50 6/3 01:37 04:47
16:00 Neiden 7/3 12:43 8/3 04:46 16:03