Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
16. juli 04:38
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
23. Jon Børge Stina Luftjok
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 11:26 14
Jotka 5/3 15:03 5/3 16:37 14 03:37 13,8 km/t 03:37 01:34 01:34 30,2 50 km 50 km
Skoganvarre 5/3 21:22 6/3 00:55 14 04:45 12,2 km/t 08:22 03:33 05:07 37,9 58 km 108 km
Levajok 1 6/3 08:10 6/3 15:34 14 07:15 12,1 km/t 15:37 07:24 12:31 44,5 88 km 196 km
Tana 7/3 00:07 7/3 06:19 13 08:33 11,7 km/t 24:10 06:12 18:43 43,6 100 km 296 km
Neiden 1 7/3 13:59 8/3 06:06 13 07:40 11,0 km/t 31:50 16:07 34:50 52,2 84 km 380 km
Ellentjern 8/3 12:06 8/3 17:16 13 06:00 11,7 km/t 37:50 05:10 40:00 51,4 70 km 450 km
Kirkenes 9/3 01:00 9/3 06:25 13 07:44 11,4 km/t 45:34 05:25 45:25 49,9 88 km 538 km
Neiden 9/3 13:09 9/3 22:06 10 06:44 10,7 km/t 52:18 08:57 54:22 51,0 72 km 610 km
Varangerbotn 10/3 03:59 10/3 08:46 10 05:53 13,1 km/t 58:11 04:47 59:09 50,4 77 km 687 km
Sirbma 10/3 14:45 10/3 21:37 10 05:59 12,9 km/t 64:10 06:52 66:01 50,7 77 km 764 km
Levajok 11/3 03:34 11/3 11:36 9 05:57 11,1 km/t 70:07 08:02 74:03 51,4 66 km 830 km
Karasjok 11/3 18:21 11/3 22:18 8 06:45 12,6 km/t 76:52 03:57 78:00 50,4 85 km 915 km
Jotka 12/3 06:06 12/3 06:25 7 07:48 10,5 km/t 84:40 00:19 78:19 48,1 82 km 997 km
Alta 00:00 84:40 78:19 48,1 50 km 1047 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 22min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:22 Skoganvarre 5/3 21:22 6/3 00:55 03:33
16:00 Neiden 7/3 13:59 8/3 06:06 16:07