Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
19. mai 08:13
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
20. Lasse Austgarden Melhus Sluttplassering: 10
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 11:23 14
Jotka 5/3 14:57 5/3 15:10 14 03:34 14,0 km/t 03:34 00:13 00:13 5,7 50 km 50 km
Skoganvarre 5/3 20:20 6/3 00:08 14 05:10 11,2 km/t 08:44 03:48 04:01 31,5 58 km 108 km
Levajok 1 6/3 07:39 6/3 13:26 13 07:31 11,7 km/t 16:15 05:47 09:48 37,6 88 km 196 km
Tana 6/3 22:07 7/3 14:07 12 08:41 11,5 km/t 24:56 16:00 25:48 50,9 100 km 296 km
Neiden 1 7/3 21:14 8/3 03:19 12 07:07 11,8 km/t 32:03 06:05 31:53 49,9 84 km 380 km
Ellentjern 8/3 09:25 8/3 13:55 12 06:06 11,5 km/t 38:09 04:30 36:23 48,8 70 km 450 km
Kirkenes 8/3 21:20 9/3 03:22 10 07:25 11,9 km/t 45:34 06:02 42:25 48,2 88 km 538 km
Neiden 9/3 09:30 9/3 14:22 10 06:08 11,7 km/t 51:42 04:52 47:17 47,8 72 km 610 km
Varangerbotn 9/3 21:06 10/3 02:50 10 06:44 11,4 km/t 58:26 05:44 53:01 47,6 77 km 687 km
Sirbma 10/3 09:17 10/3 14:16 8 06:27 11,9 km/t 64:53 04:59 58:00 47,2 77 km 764 km
Levajok 10/3 20:29 11/3 01:24 8 06:13 10,6 km/t 71:06 04:55 62:55 46,9 66 km 830 km
Karasjok 11/3 07:53 11/3 12:58 8 06:29 13,1 km/t 77:35 05:05 68:00 46,7 85 km 915 km
Jotka 11/3 20:20 11/3 20:21 8 07:22 11,1 km/t 84:57 00:01 68:01 44,5 82 km 997 km
Alta 12/3 00:22 8 04:01 12,4 km/t 88:58 68:01 43,3 50 km 1047 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 25min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:25 Skoganvarre 5/3 20:20 6/3 00:08 03:48
16:00 Tana 6/3 22:07 7/3 14:07 16:00