Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
23. mai 17:09
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
16. Arnt Ola Skjerve Jådåren Sluttplassering: 3

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 21min 5/3 14:40 5/3 16:15 1h 35min 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 33min 5/3 20:48 6/3 00:48 4h 00min 14 / 14
3 Levajok 1 7h 11min 6/3 07:59 6/3 13:28 5h 29min 14 / 14
4 Tana 8h 12min 6/3 21:40 7/3 13:40 16h 00min 14 / 13
5 Neiden 1 6h 38min 7/3 20:18 8/3 01:21 5h 03min 13 / 13
6 Ellentjern 8h 36min 8/3 09:57 8/3 10:04 7min 13 / 13
7 Kirkenes 9h 36min 8/3 19:40 9/3 00:47 5h 07min 13 / 13
8 Neiden 5h 53min 9/3 06:40 9/3 11:22 4h 42min 13 / 13
9 Varangerbotn 6h 00min 9/3 17:22 9/3 21:22 4h 00min 13 / 13
10 Sirbma 5h 50min 10/3 03:12 10/3 05:54 2h 42min 13 / 13
11 Levajok 5h 26min 10/3 11:20 10/3 16:08 4h 48min 13 / 13
12 Karasjok 6h 22min 10/3 22:30 11/3 03:42 5h 12min 13 / 13
13 Jotka 6h 39min 11/3 10:21 11/3 10:23 2min 13 / 12

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 5/3 11:19 5/3 14:40 3h 21min 14 16 / 6
2 Jotka - Skoganvarre 5/3 16:15 5/3 20:48 4h 33min 14 31 / 22
3 Skoganvarre - Levajok 1 6/3 00:48 6/3 07:59 7h 11min 14 17 / 14
4 Levajok 1 - Tana 6/3 13:28 6/3 21:40 8h 12min 14 11 / 10
5 Tana - Neiden 1 7/3 13:40 7/3 20:18 6h 38min 13 28 / 28
6 Neiden - Ellentjern 8/3 01:21 8/3 09:57 8h 36min 13 6 / 12
7 Ellentjern - Kirkenes 8/3 10:04 8/3 19:40 9h 36min 13 5 / 7
8 Kirkenes - Neiden 9/3 00:47 9/3 06:40 5h 53min 13 6 / 6
9 Neiden - Varangerbotn 9/3 11:22 9/3 17:22 6h 00min 13 7 / 6
10 Varangerbotn - Sirbma 9/3 21:22 10/3 03:12 5h 50min 13 5 / 5
11 Sirbma - Levajok 10/3 05:54 10/3 11:20 5h 26min 13 4 / 4
12 Levajok - Karasjok 10/3 16:08 10/3 22:30 6h 22min 13 4 / 4
13 Karasjok - Jotka 11/3 03:42 11/3 10:21 6h 39min 13 4 / 3
14 Jotka - Alta 11/3 10:23 11/3 13:49 3h 26min 12 3 / 3