Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
16. juli 05:43
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
16. Arnt Ola Skjerve Jådåren Sluttplassering: 3
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 11:19 14
Jotka 5/3 14:40 5/3 16:15 14 03:21 14,9 km/t 03:21 01:35 01:35 32,1 50 km 50 km
Skoganvarre 5/3 20:48 6/3 00:48 14 04:33 12,7 km/t 07:54 04:00 05:35 41,4 58 km 108 km
Levajok 1 6/3 07:59 6/3 13:28 14 07:11 12,3 km/t 15:05 05:29 11:04 42,3 88 km 196 km
Tana 6/3 21:40 7/3 13:40 13 08:12 12,2 km/t 23:17 16:00 27:04 53,8 100 km 296 km
Neiden 1 7/3 20:18 8/3 01:21 13 06:38 12,7 km/t 29:55 05:03 32:07 51,8 84 km 380 km
Ellentjern 8/3 09:57 8/3 10:04 13 08:36 8,1 km/t 38:31 00:07 32:14 45,6 70 km 450 km
Kirkenes 8/3 19:40 9/3 00:47 13 09:36 9,2 km/t 48:07 05:07 37:21 43,7 88 km 538 km
Neiden 9/3 06:40 9/3 11:22 13 05:53 12,2 km/t 54:00 04:42 42:03 43,8 72 km 610 km
Varangerbotn 9/3 17:22 9/3 21:22 13 06:00 12,8 km/t 60:00 04:00 46:03 43,4 77 km 687 km
Sirbma 10/3 03:12 10/3 05:54 13 05:50 13,2 km/t 65:50 02:42 48:45 42,5 77 km 764 km
Levajok 10/3 11:20 10/3 16:08 13 05:26 12,1 km/t 71:16 04:48 53:33 42,9 66 km 830 km
Karasjok 10/3 22:30 11/3 03:42 13 06:22 13,4 km/t 77:38 05:12 58:45 43,1 85 km 915 km
Jotka 11/3 10:21 11/3 10:23 12 06:39 12,3 km/t 84:17 00:02 58:47 41,1 82 km 997 km
Alta 11/3 13:49 12 03:26 14,6 km/t 87:43 58:47 40,1 50 km 1047 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 29min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:29 Skoganvarre 5/3 20:48 6/3 00:48 04:00
16:00 Tana 6/3 21:40 7/3 13:40 16:00